Ako vyrobiť kuchynské dvierka z masívu

Vyrobiť masívne dvierka s výplňou sa môže zdať ako veda, no s pomocou tohto článku a priloženého videa to však zvládnete ľavou zadnou.


Vyfrézovať rám a výplň pre dvierka je možné dvoma spôsobmi:
1. S použitím frézovacích hláv a spodnej frézky.
2. Pomocou sady stopkových fréz na dvierka a hornej frézky upnutej v stolíku.

My sme zvolili prvú variantu, frézovanie žiletkovými hlavami v spodnej frézke.

Použité vybavenie:
• Spodná frézka JET
Podávač materiálu IGM AF32
IGM profil-kontra fréza na rámy
IGM výplňová fréza Z2 s horným braním
IGM falcovacia fréza 30 mm s rovnými zubami
Lepidlo Titebond Original
IGM masívne korpusové svorky

Potrebný materiál:
2x hobľovaný hranolček pre zvislý vlis, 2x hobľovaný hranolček pre vodorovný vlis, lepená špárovka pre výplň dvierok (pre výplň prípadne môžete použiť sklo alebo preglejku).


1.Výpočet rozmerov rámov a výplne

Pred samotným frézovaním treba zmerať požadovaný rozmer dvierok a vypočítať si dĺžky vlisov a rozmer výplne.

Podľa toho, akú frézu použijeme, zvolíme silu materiálu. V našom prípade umožňuje IGM profil-kontra fréza na rámy zvoliť silu materiálu v rozmedzí od 22 do 28 mm. My sme zvolili silu 26 mm pre rám a 20 mm pre výplň. Štandardne sa výplň vyrába z tenšieho materiálu než rám, je to hlavne kvôli odľahčeniu dvierok a menšiemu zaťaženiu pántov a v neposlednom rade ide aj o vzhľad. Silu výplne však môžete zvoliť podľa svojho uváženia, je to len na vás.

Naše dvierka budú mať rozmer 600 x 400 mm a rám šírku 60 mm. Zvislý vlis teda musí mať dĺžku min. 600 mm, môže byť ale dlhší pre zjednodušenie lepenia (hotové dvierka skrátime).

Vodorovný vlis musíte mať pripravený v presnej dĺžke podľa šírky dvierok.

Príklad:
Šírka dvierok 400 mm, šírka rámu 60 mm, hĺbka profilu frézy 12 mm.

Výpočet dĺžky vodorovného vlisu:
400 - 2 x 60 + 2 x 12 = 304 mm (šírka dvierok - 2 x šírka rámu + 2 x hĺbka profilu)


2. Frézovanie profilu rámu

IGM profil-kontra frézu upnite do spodnej frézky a pomocou plochého pravítka nastavte hĺbku oporného pravítka spodnej frézky pre záber nástroja 12 mm, čo je hĺbka profilu tejto frézy..

Pravítko si položte na najhlbší zub frézy, frézu otočte do hornej úvrati (úroveň frézy, kedy má nôž najväčší záber) a oporné pravítko dorovnajte k oceľovému pravítku. Oceľové pravítko by sa malo úplne dotýkať oporného pravítka a pri pootočení frézou by brit nemal posunúť pravítkom, brit by sa mal iba zľahka otrieť o pravítko.

Jak vyrobit kuchyňská dvířka z masivu
Jak vyrobit kuchyňská dvířka z masivu
Jak vyrobit kuchyňská dvířka z masivu

Hĺbku profilu máte nastavenú, teraz je potrebné nastaviť výšku frézy podľa hrúbky materiálu na rám.

Na frézovanie profilu rámu používate spodnú polovicu frézy, tá vyfrézuje drážku pre výplň a okrasnú hornú hranu rámu. Brit pre okrasný profil rámu by mal byť svojou hornou hranou zároveň vyrovnaný s hornou hranou materiálu alebo mierne vysunutý nad materiál rámu, potom zaaretujte výšku hriadeľa.

Podávač otočte nad stôl frézky. Kolesá podávača by mali byť vo vzdialenosti aspoň 1 cm od nožov frézy a mali by byť natočené mierne zbiehavo (zadné koliesko by malo byť asi o 1 cm bližšie pravítku proti prednému koliesku). Tým docielite to, že podávač bude materiál lepšie tlačiť k pravítku.

Nastavte výšku podávača podľa hrúbky materiálu a vyskúšajte vyfrézovať najprv vzorku. Pri práci so spodnou frézou dbajte na zvýšenú opatrnosť a používajte ochranné pomôcky, vyhnite sa oblečeniu s voľnými rukávmi a akýmkoľvek predmetom na zápästí ako sú hodinky, náramky atď.

Ak je vzorka v poriadku a hĺbka i výška sedí, môžete vyfrézovať všetky diely rámu.


3.Frézovanie kontra profilu rámu

Pre frézovaní kontra profilu nie je potrebné meniť nástroj, ale len prenastaviť výšku frézy v spodnej frézke. Pre vyfrézovanie profilu sme použili spodnú polovicu nástroja, teraz budeme frézovať hornou polovicou frézy na rámy.

Jak vyrobit kuchyňská dvířka z masivu
Jak vyrobit kuchyňská dvířka z masivu
Jak vyrobit kuchyňská dvířka z masivu

Pre nastavenie správnej výšky kontra profilu si na stôl frézky položíme jeden dielec rámu s vyfrézovanými profilom tak, aby okrasná hrana rámu smerovala nadol k stolu frézky. Frézovacou hlavou zídeme dole, výšku zarovnajte podľa drážky pre výplň. Horná a spodná hrana drážky vo vyfrézovanom profile musia byť presne zároveň s drážkou v profilovom noži frézy na rámy.

Pri frézovaní kontra profilu frézujeme iba do vodorovných vlisov. Keďže frézujeme kolmo na vlákna dreva, dochádzalo by pri vychádzaní frézy z materiálu k vytrhávaniu vlákien, preto za frézovaný dielec vložíme kúsok oporného materiálu, aby boli vlákna pri výjazde zapreté o tento kúsok dreva. V tomto prípade nepoužívame podávač, ktorý by tak úzky dielec neudržal, ale použijeme uhlové pravítko.

Dielce frézujeme pohľadovou stranou nadol. Ofrézujeme najprv skúšobnú vzorku, ktorú vyskúšame zasadiť do profilu. Ak hĺbka i výška kontra profilu sedia, vyfrézujeme kontra profil do ľavého i pravého čela vodorovných vlisov.

Kontra profily začistíme jemným šmirgľom a vyskúšame zosadiť rám dvierok.


4. Frézovanie výplne dvierok

Rozmer výplne si môžete vopred vypočítať a pripraviť podľa rozmeru rámu.

Výpočet:
výška dvierok - 2 x šírka rámu + 2 x hĺbka profilu

Príklad:
600 - 2 x 60 + 2 x 12 = 504 mm

Šírka výplne odpovedá vypočítanej dĺžke vodorovného vlisu (304 mm) - dilatácia (2 mm).

Odporúčame dilatáciu na šírku dvierok cca 2 mm z jednej strany, šírka našich dvierok teda bude 302 mm. Dilatáciou umožníte výplni pracovať pri rozpínaní a zosychaní dreva, časom sa tak vyvarujete prasknutiu kazety.

Jak vyrobit kuchyňská dvířka z masivu
Jak vyrobit kuchyňská dvířka z masivu
Jak vyrobit kuchyňská dvířka z masivu

Spodnú frézku osadíme výplňovou frézou, my sme použili IGM výplňovú frézu s horným braním. Táto fréza uberá materiál z hornej strany dielca a tlačí výplň k stolu frézky. Fréza s horným braním nie je vhodná pre ručný posuv materiálu a vyžaduje teda použitie podávača.

Nastavte hĺbku záberu výplňovej frézy opäť pomocou oceľového pravítka. Zhora sledujte zadnú úroveň noža frézy voči opornému pravítku, nastavte hĺbku tak, aby ste využili celú dĺžku profilu výplne; úrovňou oporného pravítka by ste sa však nemali dostať za uberacie žiletku.

V ďalšom kroku nastavíte výšku výplňovej frézy podľa výšky materiálu. Materiál pre výplň si položte na stôl frézky prednou hranou k profilu frézovacej hlavy a nastavte výšku frézovania. Výška frézovania je len na vás, ovplyvníte tým úroveň zasunutia výplne do rámu. Z výplne by vám malo zostať neofrézovaných minimálne 5 mm pre vsunutie do drážky rámu. My sme nechali 5 mm pre vsunutie do rámu + 5 mm pre osadenie zo zadnej strany dvierok, ktoré neskôr ofrézujeme falcovacou frézou.

Otočte podávač nad stôl frézky a nastavte jeho výšku podľa hrúbky výplne.

Zapnite podávač s frézkou a ofrézujte výplň na skúšobnej vzorke, až potom ofrézujte výplň dvierok.

Frézovanie výplne vždy začnite najprv kolmo na vlákna, výplň tak dokončíte frézovaním pozdĺž vlákien, pri ktorom nedojde k vytrhaniu vlákien na hotovom dielci.

Vyfrézovanú výplň prebrúste brúsnou hubou.


5. Frézovanie falcu na zadnej strane výplne

Pre vloženie výplne do rámu musí mať výplň po obvode hrúbku 5 mm (4,8 mm pre ľahšie zosadenie), naša výplň má teraz hrúbku 10 mm a preto je potrebné zvyšných 5,2 mm odfrézovať pomocou falcovacej frézy IGM.

Jak vyrobit kuchyňská dvířka z masivu
Jak vyrobit kuchyňská dvířka z masivu
Jak vyrobit kuchyňská dvířka z masivu

Falcovaciu frézu si upneme do spodnej frézy a pomocou vymeraných rysiek na výplni si nastavíme hĺbku a výšku falcu. Hĺbka falcu musí byť minimálne 12mm, čo je hĺbka profilu frézy na rámy pre zasadenie výplne, my sme zvolili hĺbku 15 mm, aby bola polodrážka vidieť aj zo zadnej strany dvierok.

Frézovanie opäť začnite kolmo na vlákna a dokončite pozdĺž vlákien, aby neboli vlákna v polodrážke oštípané.


6. Zosadenie dvierok a lepenie

Teraz máte pripravené dielce pre rám aj výplň a môžete teda vyskúšať dvierka kompletne zosadiť.

Odporúčame rám dvierok zosadiť a obrúsiť ešte pred lepením a výplň potom natrieť alebo namoriť ešte pred zlepením rámu.

Kazeta výplne musí byť vždy v ráme voľná, aby mohla pracovať, a nesmie sa teda pevne lepiť k rámu.

Ak by bola výplň natretá až po zlepení, nedostali by ste sa s farbou až do drážok v ráme. Neskôr po zaschnutí by sa mohli objaviť nenatreté plochy, prípadne by ste farbou prilepili výplň k rámu a nemohla by tak pracovať.

Najvhodnejšie je teda natrieť vnútorné časti rámu a výplň v rozloženom stave, výplň zafixovať v ráme silikónom alebo penovými podložkami a potom zlepiť rám pomocou disperzného lepidla Titebond Original, pretečené lepidlo potom ľahko utrite navlhčenou handričkou.

Na zlepenie rámu použite korpusové svorky IGM, ktoré vďaka rovným plastovým krytom čeľustí zaistia pevné zovretie bez poškodenia dvierok.

Po zaschnutí lepidla uvoľnite dvierka zo svoriek a zarežte prečnievajúce zvislé vlisy na požadovanú dĺžku dvierok, čelé potom zabrúste na hranovej brúske a dotřete zostávajúce časti dvierok.Súvisiace produkty

Späť na zoznam aktualít