Cyklónové odsávače JET sú účinnejšie než klasické odsávače

Cyklónová separácia prachu je v podstate mechanické oddeľovanie prachových častíc, kde sa na oddeľovanie prachu využíva odstredivá sila pôsobiaca na prachové častice unášané v oddeľovacom priestore.

Zmes vzduchu s prachom vstupuje do cyklónového oddeľovača vo vrchnej časti excentrického nábehu, ktorý uvedie túto zmes do rotácie okolo osy cyklónu.

Prachové častice sa vplyvom odstredivej sily kĺžu po vnútornej ploche tubusu cyklónového oddeľovača a vplyvom gravitácie sú unášané smerom dole k prírube výsypu.

Vzduch odchádza stredom vo vrchnej časti cyklónového oddeľovača. Pre správnu funkciu cyklónu je nutné zaistiť utesnenie výsypu odpadu od okolitého prostredia, aby nedochádzalo k prisávaniu vzduchu a teda k ovplyvňovaniu prúdenia vo vnútri cyklónu, či úniku vzduchu skrz hrdlo výsypu.

Cyklónové odsávače sa s úspechom využívajú pre odsávanie ťažkých nečistôt, ktoré sú oddeľované s vysokou účinnosťou.

Najčastejším využitím cyklónového odsávača je odsávanie v pilčíckych dielňach, kde odsávanú frakciu tvoria mokré a ťažké piliny.

Cyklóny sú tiež používané ako prvá fáze oddeľovania triesok pred filtračným zariadením, ako je to aj u cyklónových odsávačov JET. Predsadením cyklónu pred mikrofilter dochádza k zníženiu záťaže na mikrofiltračnej jednotke a k stabilnejším prevádzkovým podmienkam celého vzduchotechnického systému. 

K štandardnej zostave cyklónového odsávača patrí aj odpadná nádoba na výsyp materiál, ktorá má vo vnútri odpadný vak a drôtený koš, ktorý slúži k zaisteniu odpadného vaku v požadovanej polohe. Celá zostava oddeľovania a odpadnej nádoby je tlakovo uzatvorená, preto je potrebné odpadný vak zaistiť proti pohybu. Uzatvorenie oddeľovania a odpadnej časti má zásadný vplyv na správnu funkciu cyklónu.

Cyklónové odsávače nachádzajú svoje využitie v širokej škále drevospracujúcich firiem, v pilčíckych výrobách a podobných prevádzkach.

Vyberte si z našej ponuky cyklónových odsávačov JET.
 
Späť na zoznam aktualít