Postup výroby misiek a podnosov krok za krokom

Postup výroby misiek a podnosov krok za krokom - frézovanie dna

Vyrobte si jednoduchým spôsobom misku alebo podnos, ktoré môžete niekomu darovať. Využijete pritom kúsky dreva, ktoré by ste normálne vyhodili. Čím viac kúskov rôznofarebných driev pri výrobe použijete, tým krajší bude konečný výsledok.

Potrebné vybavenie na prácu:
Výkonnejšia frézka s klieštinou 12 mm a nastaviteľnou rýchlosťou
Sukovník priemeru 35 mm
Zaoblovacia fréza na zaoblenie hrán
• Pre pohodlnejšiu prácu stolnú vŕtačku (nie je nutná)
• Jemné brúsne podložky pre vybrúsenie vnútornej strany misiek
• Kružidlo a ceruzku
Lepidlo
CMT Set na výrobu misiek a podnosov, vo ktorom nájdete frézu pre úpravu, predĺženie klieštiny a dve šablóny.

 

Krok č. 1:

Zlepte si škárovku z kúskov dreva. Môžete ju lepiť z rôzne farebných driev. Zároveň môžete meniť smer vlákien v lepených vrstvách. Výsledné rozmery musia mať veľkosť 460 x 460 mm pre výrobu okrúhlej misky a 380 x 590 mm pre oválne misky. Hrúbka škárovky je vhodná od 25 mm do 45 mm podľa požadovanej hĺbky misky. Pre rýchlu výrobu škárovky je ideálny silný materiál. Pri práci sa nechajte viesť vlastnou kreativitou.

Výroba škárovky


Krok č. 2:

Pomocou šablóny nakreslite vnútornej hrany misky na škárovku. Zarovnajte šablónu a vyznačte prvé pole. Takto postupujte ďalej podľa potreby. Šablónu odstráňte a nakreslite vonkajší tvar, ktorý by mal byť minimálne 12,7 mm od vnútorného kraja. Dbajte na presnosť a dodržanie jednotnej hrúbky stien.

Vykreslenie vnútorných hrán misky
 

Krok č. 3:

Pomocou sukovníka odstráňte drevo z vnútorného priestoru misky. Sukovník je ideálnym nástrojom vďaka svojim rezacím vlastnostiam a zanechaniu plochej spodnej časti. Nevŕtajte otvory tesne pri nakreslených čiarách, aby bolo možné vnútro misky dokončiť so zaoblením okrajov dna.

Vŕtanie otvorov

 

Krok č. 4:

Teraz je na čase použiť frézku. K tej si najprv pridajte dostatočne veľké rozšírenie základnej dosky, tak aby bezpečne preklenulo otvor v šablóne. Ďalej je potrebné upnutie predĺženia klieštiny do hornej frézky. Teraz už len upnite frézu do klieštiny predĺženia a utiahnite kľúčmi.

Príprava hornej frézky

 

Krok č. 5:

Šablónu vložte na obrobok a uistite sa, že okraje sedia s nakreslenými linkami. Vyvŕtajte a zahĺbte v nej aspoň dve diery a cez ne priskrutkujte šablónu k obrobku. Uistite sa, že skrutky nevyčnievajú nad povrch a nebudú vám brániť pri práci s frézkou.
 

Krok č. 6:

Nastavte reznú hĺbku frézky na doraze pre presné začistenie dna misky. Vypnutú frézku položte na obrobok a vložte ju do misy, až kým nenarazí do dna. Reznú hĺbku nastavte 2–3 mm pod odvŕtané dno. Uistite sa, že ložisko frézky ide po šablóne. Ak je hĺbka misky väčšia, je potreba otvor dočistiť viackrát. Ložisko sa musí vždy dotýkať čisto opracovanej hrany. Ak má vaša frézka odsávací otvor, pripojte k nemu priemyselný odsávač.
 

Krok č. 7:

Pripevnite obrobok k pracovnému stolu a frézku položte nad jednu z vyhĺbených častí. Uistite sa, že sa fréza nedotýka dreva, a zapnite ju. Frézujte pozdĺž šablóny. Po odfrézovaní obvodu spustite frézu o 9,5 mm pre ďalší rez. Tým sa dostane pod šablónu a začne kopírovať opracovanú stenu misky. Takto pokračujte hlbšie a hlbšie až na dno. Ak sú na dne zreteľné stopy od nástroja, bude potreba ich nakoniec vybrúsiť. Takto postupujte vo všetkých štyroch otvoroch.
 

Krok č. 8:

Teraz si zakreslite vonkajší obvod misky. Do kružidla nastavte mierne nad 12,7 mm, aby zostal materiál aj na dobrúsenie. Hrot si zaháknite o vnútornú stranu misy a vytvorte kružnicu. Ceruzku veďte kolmo k obvodu misky. Pre narysovanie častí pri predeloch si pripravte kúsok tenkého dreva, ktoré prehnete a dorobíte kružnicu podľa neho.

Narysovanie vonkajšieho obvodu misky

 

Krok č. 9:

Na pásovej píle vyrežte obrobok. Režte opatrne pozdĺž nakreslenej linky. Režte pomaly a pokúste sa udržať presnosť a jemnosť. Ušetrí vám to veľa času pri brúsení.

Obrezanie vonkajšieho obvodu

 

Krok č. 10:

Upevnite misu do hoblice a brúsnym papierom zahlaďte nerovnosti na obvode, ako by ste čistili topánky. Prácu môžete urýchliť kotúčovou alebo pásovou brúskou, pozor však na rýchle uberanie materiálu a zachovanie pravidelného obvodu.

Zbrúsenie nerovností
 

Krok č. 11:

Teraz máte obrobok pekne zabrúsený a stopy po rezoch sú preč. Je na čase urobiť pár finálnych úprav. Upnite si do frézky stopkovú zaoblovaciu frézu 12,7 mm a zaoblite spodný obvod misky. Pre zaoblenie vrchných okrajov misy, upnite 6,35 mm zaoblovaciu frézu a zaoblite hrany vo vnútri otvoru a po vrchnom obvode.

Zaoblenie spodnej strany
 

Krok č. 12:

Vybrúste vnútorné priestory misy pomocou jemného brúsneho papieru. Začnite s hrubosťou 80 G a pokračujte až k 220 G. Vonkajšok obrúste ručnou brúskou. Pre dokončenie napusťte drevo olejom z vlašských orechov, ten kúpite v akomkoľvek obchode so zdravou výživou.

Vybrúsenie vnútorných otvorov

 

Ďalšie šablóny na výrobu misiek a podnosov nájdete v kategórii STOLÁRSKÉ PRÍPRAVKY A PRÍSLUŠENSTVO / Frézovanie misiek

Finálna podoba vytvorených misiek
Späť na zoznam aktualít