Výroba kolíkových spojov na nábytkovom dielci krok za krokom

Postup výroby kolíkových spojov  - hotový korpus

Pre spájanie nábytkových dielcov na kolíky je dobré poznať základné postupy výroby, mať správny prípravok a chuť pustiť sa do práce.

Potrebné nástroje:
IGM Kolíkovací prípravok FKP
Akumulátorový skrutkovač, alebo vŕtačka
IGM Vŕtacie puzdro
Vrták s priemerom 8 mm
Kolíky s priemerom 8 mm
Ceruzka a lepidlo
• Inbusový kľuč

K práci budete tiež potrebovať:
Nábytkové dielce alebo celý korpus skrinky

 

Krok č. 1:

Na dielcoch, ktoré budete spájať, si najprv ceruzkou vyznačíme prednú hranu. Ceruzkou si nakreslite značku smerujúcu k prednej hrane. Značku nakreslíme na vnútornú plochu dielca
Postup výroby kolíkových spojov  - naznačenie prednej hrany
 

Krok č. 2:

Do IGM upínacieho puzdra upnite kolíkovací vrták. Upnutie a zaistenie sa robí pomocou dvoch červíkov na konci vretena. Vrták má na stopke vybrúsenú plôšku, ktorá funguje ako dosadacia plocha pre dva červíky. Pre správne upevnenie vrtáka je potreba zaskrutkovať oba červíky.
Postup výroby kolíkových spojov - založenie vrtáka do puzdra
 

Krok č. 3:

Ako prvé budeme vŕtať otvory pre kolíky do plochy. Upnite IGM prípravok na dielec. Pre správne upnutie je potrebné dodržať tieto kroky: dielec sa musí dotýkať prednou hranou dorazu na IGM prípravku a otvory v IGM šablóne pre vŕtanie otvorov do plochy musia byť na vnútornej strane dielca. Pozor na správne nasadenie IGM šablóny na dielec v celej dĺžke.
Postup výroby kolíkových spojov  - vloženie dielca do šablóny
 

Krok č. 4:

Teraz je potrebné nastaviť hĺbku vŕtania na IGM vŕtacom puzdre. Vložte krúžok pre rýchlu zmenu hĺbky pod kryt pružiny. Vsaďte puzdro do IGM vŕtacieho prípravku a zíďte vrtákom na dielec. Nastavenie hĺbky vŕtania vykonáte pomocou dorazového krúžku na hriadeli vŕtacieho puzdra. Inbusovým kľúčom uvoľníte červík dorazového krúžku. Krúžkom zídete na požadovanú úroveň a znovu červík dotiahnite pre zaistenie. Vŕtanú hĺbku vymeriava dorazový krúžok a kryt pružiny. Pre ľahké nastavenie hĺbky sú na hriadeli vretena vytvorené drážky v rozmedzí päť milimetrov. Na dielci s hrúbkou 18 mm sa nastaví hĺbka vŕtania 15 mm, čo sú tri rysky na hriadeli puzdra.
Postup výroby kolíkových spojov  - nastavenie hĺbky vŕtania
 

Krok č. 5:

IGM Vŕtacie puzdro upnite do vŕtačky a vyvŕtajte otvory do plochy. Otvory nie je potrebné vŕtať všetky vedľa seba. Vyvŕtajte dva prvé otvory na prednej hrane a potom vŕtajte otvory cez dve diery v šablóne. Tým vznikne rozstup 96 mm medzi kolíkmi. Posledný kolík musí byť čo najbližšie k zadnej hrane, aj keď nebude zachovaný rozstup 96 mm. Po vyvŕtaní otvorov do plochy odskrutkujte prípravok z dielca. Ak vŕtate celý korpus, pokračujte zrkadlovo na druhej strane dielca.
Postup výroby kolíkových spojov  - vŕtanie do plochy
 

Krok č. 6:

Pred vŕtaním druhej strany spoja, vyberte krúžok pre rýchlu zmenu vŕtania, ktorý je pod krytom ložiska. Tým sa zmení vŕtaná hĺbka na 22 mm.
Postup výroby kolíkových spojov  - demontáž krúžku
 

Krok č. 7:

IGM Prípravok teraz upnite na druhý dielec tak, aby upínacie pätky smerovali do stredu korpusu a predná hrana dielca bola zarazená o doraz šablóny. Vŕtajte otvory do hrany v rovnakých rozstupoch ako otvory do plochy. Pre lepší odvod triesok odporúčame hĺbku vŕtať na dvakrát. Po vyvŕtaní otvorov do hrany odskrutkujte prípravok z dielca. Ak vŕtate celý korpus, pokračujte zrkadlovo na druhej strane dielca.
Postup výroby kolíkových spojov  - vŕtanie do hrany
 

Krok č. 8:

Teraz môžete vložiť kolíky do vyvŕtaných otvorov v hrane. Pred vložením namažte otvor lepidlom. Po zatvrdnutí lepidla vyskúšajte spoj alebo dielec zostaviť nasucho a presvedčte sa, že je výsledok v poriadku.
Postup výroby kolíkových spojov  - vloženie kolíkov do otvorov v hrane

Krok č. 9:

Ak je všetko v poriadku, naneste lepidlo aj do otvorov v ploche. Zostavte spoj, alebo korpus a stiahnite svorkou. Pri zostavovaní dbajte na značenie prednej hrany a vnútornej plochy. Všetky hrany musia byť v jednom smere a všetky vnútorné hrany musia smerovať do stredu.
Postup výroby kolíkových spojov  - zostavenie korpusu
 

Po zaschnutí lepidla máte vyrobený kolíkový spoj na hrane alebo svoj prvý nábytkový korpus. Kolíkovanie môžete využiť pri práci s laminátom, drevom, či preglejkou. Výhoda kolíkových spojov je, že sú presné a pevné.Súvisiace produkty

Späť na zoznam aktualít