Výroba obrazových rámov krok za krokom

Výroba obrazových rámov - Stiahnutie svorkou

Pre jednoduchú výrobu rámov stačí len pár skúseností s drevom a správne nástroje.

Potrebné nástroje:
Pokosová píla, lepidlo na drevo, uholník, sťahovacia svorka na rámy, sponky do sponkovačky (alebo sponky v tvare písmena V) a sponkovačka.

K práci budete potrebovať:
Obrazové lišty, zadnú dosku obrazu, ceruzku, podperné drevené bloky.

Výroba obrazových rámov - K práci potrebujete

Krok č. 1:

Vyrobte si drevený podperný klátik v presnej výške podľa vnútorného falca obrazovej lišty. Klátik bude podopierať drevo pri rezaní a zabráni pohybu lišty.
 

Krok č. 2:

Zmerajte obraz, ktorý chcete rámovať, vrátane zadnej dosky a vnútorného orámovania. Zdvojnásobte šírku lišty a pridajte niečo navyše, následne všetky štyri strany nahrubo zarežte. Toto hrubé zarezanie vám zjednoduší prácu a manipuláciu s materiálom.
 

Krok č. 3:

Začnite s hornou časťou rámu. Obráťte si tento kúsok hore nohami, zmerajte šírku falca pre obraz a údaj si zapíšte. Zmerajte si zadnú dosku obrazu a z dĺžky odčítajte dvakrát falc pre obraz (takto zistíte vnútorný priestor rámu). Namerané hodnoty si napíšte na kúsok papiera. Všetky rezy veďte zo stredu rámu von, aby ste udržali čisté vnútorné rohy. Na skrátených lištách si naznačte, kde bude začínať rez. Toto opakujte pre zvyšné časti rámu.
 

Krok č. 4:

Pre narysovanie šikmých rezov použite uholník, tieto čiary musia vychádzať od predchádzajúcich značiek smerom von. Nezabudnite sa uistiť, že smery uhla sedia na každom rohu!

Výroba obrazových rámov - vyznačenie skosenia rohu
 

Krok č. 5:

Použite pokosovú pílu pevne pripevnenú k pracovnému stolu (pre skrátenie sme vybrali pílu Nobex Champion) a nastavte uhol na 45°. Vložte vopred pripravenú podperu do falca v lište, zarežte prvý roh, profilom nahor.

Výroba obrazových rámov - pokosový rez rohu
 

Krok č. 6:

Jednu dĺžku zarežte dlhšiu a jednu kratšiu. Vďaka tomu budete môcť jednoduchšie zrovnať a upraviť drobné nezrovnalosti. Potom zarežte zvyšok. Nakoniec sa presvedčte, že protiľahlé strany rámu sú rovnako dlhé.
 

Výroba obrazových rámov - zrovnanie protiľahlej strany rámu
 

Krok č. 7:

Zrovnajte rohy rámu. Použite rámovú svorku (Fachmann nebo Hobby), vložte držiaky na každý roh rámu. Pred uzatvorením sa uistite, že sú rohy zrovnané a pokosy sedia, ako majú.
 

TIP – ak sú rohy krivé, namiesto pohybu s drevom radšej trochu pohýbte so svorkou, aby si drevo v rohoch lepšie sadlo.

Výroba obrazových rámov - roh rámu s rámovou svorkou

Krok č. 8:

Po teste zostavenia rámu odstráňte svorku. Teraz aplikujte tenkú vrstvu lepidla Titebond II na obe spájané plochy, zarovnajte rohy a vložte do sťahovacej svorky, znovu pripevnite rohové svorky a stiahnite rám. Pri uťahovaní veďte lano späť smerom ku svorke kvôli väčšej pevnosti na ploche.

Rám nechajte vo svorke aspoň 2 hodiny. Pre dosiahnutie úplnej pevnosti spoja je potrebné rám nechať ležať 24 hodín.

Výroba obrazových rámov - Lepenie rámu v rámovej svorke

Krok č. 9:

Po stiahnutí rámu svorkou ho opatrne otočte, aby ste spoj mohli zaistiť sponkou. Pred nastrelením sponky je treba preveriť, či nie je veľmi dlhá. Ak máte V sponky, môžete ich aplikovať pomocou kovového nástroja a vtlačiť ich do rámu.
Ak je rám z tvrdého dreva, napríklad dubu, môžete pri umiestnení sponky do rámu použiť aj kladivko.

Výroba obrazových rámov - zaistenie rámu sponkou

Krok č. 10:

Po vytvrdnutí lepidla odstráňte svorku. Teraz môžete vziať rám ku sklárovi. Prácu zakončite upevnením zadnej dosky na telo rámu, zarežte podľa potreby a pripevnite pomocou rámovacích plieškov alebo líšt. Rámovacie pliešky sú drobné trojuholníčky, ktoré sa umiestňujú zozadu rámu a zaisťujú sklá k zadnej doske.

Ďalšie prípravky pre rámovanie nájdete v kategórii Svorky a montážne pomôcky.

Výroba obrazových rámov - Hotový obrazový rámSúvisiace produkty

Späť na zoznam aktualít