TOP

CMT C998 Klzivo na drevo, FORMULA 998 - 1 l
CMT C998 Klzivo na drevo, FORMULA 998 - 1 l

CMT C998 Klzivo na drevo, FORMULA 998 - 1 l


Cenníková cena
13.65 €
16.38 € s DPH

Množstvové zľavy
5% /od 10 ks

Skladová dostupnosť:
Sklad Tuchoměřice (dodanie 2-3 dni)
nad 3 ks
Predajňa Tuchoměřice (dodanie 2-3 dni alebo osobný odber)
nad 3 ks

Kód
C99800201


51


nad 3 ks
13.65 €
16.38 € s DPH

TOP

nad 10 ks
46.85 €
56.22 € s DPH

Zabraňuje nalepovaniu živice. Konzervuje kovové časti strojov a nástrojov. Odpudzuje vlhkosť. Klzivo je možné aplikovať rozprašovačom alebo nanášať špongiou na pracovné pláty stolov. Pri použití klziva dosiahnete plynulý posuv materiálu a tým čisto opracovaný povrch.
 


Nebezpečenstvo

Nebezpečné látky
Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics

Výstražné upozornenia
H304
Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.

Bezpečnostné upozornenia
P101
Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P301+P310 PO POŽITÍ: Okamžite volajte lekára.
P331 Nevyvolávajte zvracanie.
P405 Uchovávajte uzamknuté.
P501 Zneškodnite obsah/nádobu odovzdaním osobe oprávnenej pre nakladanie s odpadmi alebo vrátením dodávateľovi.


JET JTS-600XL Formátovacia kotúčová píla - 400V
Kód: 121-JTS-600XLT
2 455.00 €
2 946.00 € s DPH

ZĽAVA 11 %

AKCIA

JET JPT-410 Zrovnávacia a hrúbkovacia frézka
Kód: 121-JPT-410T
2 791.04 €
3 349.25 € s DPH
JET JPT-310 Zrovnávacia a hrúbkovacia frézka - 400V
Kód: 121-JPT-310T
2 406.00 €
2 887.20 € s DPH
JET JPT-310HH Zrovnávacia a hrúbkovacia frézka, žiletkový valec - 400V
Kód: 121-JPT-310HH-T
3 434.00 €
4 120.80 € s DPH
JET JPT-410HH Zrovnávacia a hrúbkovacia frézka, žiletkový valec
Kód: 121-JPT-410HH-T
4 508.00 €
5 409.60 € s DPH
JET JWP-12 Hrúbkovacia frézka stolná, model 2022
Kód: 121-JWP-12L
513.00 €
615.60 € s DPH
JET JPT-310 Zrovnávacia a hrúbkovacia frézka - 230V
Kód: 121-JPT-310M
2 449.00 €
2 938.80 € s DPH
JET JPT-260 Zrovnávacia a hrúbkovacia frézka - 400V
Kód: 121-JPT-260T
2 117.00 €
2 540.40 € s DPH

ZĽAVA 8 %

AKCIA

IGM LAGUNA 14BX Pásová píla 230V
Kód: 151-14BX
1 774.68 €
2 129.62 € s DPH

ZĽAVA 10 %

AKCIA

IGM LAGUNA 18BX Pásová píla 400V
Kód: 151-18BX
2 294.10 €
2 752.92 € s DPH
Dokumenty v aktuálnom umiestnení:
  • Žiadne dokumenty