CMT 363 Xtreme Špirálový vrták HWM - D2,5x27 S=D L57 P
7.58 €
9.10 € s DPH
Viac variantov
CMT 363 Špirálový vrták s V hrotom 120° HWM - D2x25 S=D L50 P
7.31 €
8.77 € s DPH
Viac variantov
CMT 364 Redukčná hlavička pre špirálový vrták S10 - D2 S=10x20 L38
7.85 €
9.42 € s DPH
Viac variantov
CMT 311 Xtreme Vrták kolíkovací nepriechodzí S10 L70 HWM - D1,3x5 S=10x43 L70 P-L
12.04 €
14.45 € s DPH
Viac variantov
CMT 310 Vrták kolíkovací nepriechodzí S10 L57,5 HW - D4x27 S=10x27 L57,5 P
10.43 €
12.52 € s DPH
Viac variantov
CMT 362 Vrták kolíkovací nepriechodzí S10 L77 HW - D5x44 S=10x30 L77 P
11.00 €
13.20 € s DPH
Viac variantov
CMT 309 Vrták kolíkovací nepriechodzí S10 L70 HW - D4x43 S=10x20 L70 P
10.85 €
13.02 € s DPH
Viac variantov