CMT Čistiaca emulzia pre nástroje, FORMULA 2050 - 0,5l
CMT Čistiaca emulzia pre nástroje, FORMULA 2050 - 0,5l

CMT Čistiaca emulzia pre nástroje, FORMULA 2050 - 0,5l


Cenníková cena
13.01 €
15.61 € s DPH

Množstvové zľavy
5% /od 10 ks

Skladová dostupnosť:
Sklad Tuchoměřice (dodanie 2-3 dni)
nad 10 ks
Predajňa Tuchoměřice (dodanie 2-3 dni alebo osobný odber)
4 ks

Kód
C99800101


51


nad 10 ks
13.01 €
15.61 € s DPH
7 ks
56.43 €
67.72 € s DPH

Pre perfektné očistenie drevoobrábacích nástrojov od smoly a ďalšieho znečistenia. Bezpečná a netoxická emulzia zvyšuje životnosť nástrojov a zanecháva hrdzi odolný povlak. Napomáha k zvýšeniu životnosti nástroja medzi ostreniami.

 

Nebezpečenstvo

Výstražné upozornenia
H318
Spôsobuje vážne poškodenie očí.

Bezpečnostné upozornenia
P280
Noste ochranné rukavice/ochranné okuliare.
P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.


JET JWBS-10 Pásová píla
Kód: 121-JWBS-10M
414.64 €
497.57 € s DPH
JET JWBS-9X Pásová stolná píla na drevo
Kód: 121-JWBS-9X
205.76 €
246.91 € s DPH
JET JBS-12 Pásová píla
Kód: 121-JBS-12M
805.22 €
966.26 € s DPH
IGM LAGUNA 1412 Pásová píla 230V
Kód: 151-1412
1 721.67 €
2 066.00 € s DPH
IGM LAGUNA 14BX Pásová píla 230V
Kód: 151-14BX
2 008.77 €
2 410.52 € s DPH
IGM LAGUNA 18BX Pásová píla 400V
Kód: 151-18BX
2 682.51 €
3 219.01 € s DPH
Dokumenty v aktuálnom umiestnení: