CMT C998 Klzivo na drevo, FORMULA 998 - 5 l
CMT C998 Klzivo na drevo, FORMULA 998 - 5 l

CMT C998 Klzivo na drevo, FORMULA 998 - 5 l


Cenníková cena
46.85 €
56.22 € s DPH

Množstvové zľavy
5% /od 10 ks

Skladová dostupnosť:
Sklad Tuchoměřice (dodanie 2-3 dni)
nad 10 ks
Predajňa Tuchoměřice (dodanie 2-3 dni alebo osobný odber)
2 ks

Kód
C99800203


51


nad 3 ks
13.65 €
16.38 € s DPH
nad 10 ks
46.85 €
56.22 € s DPH

Zabraňuje nalepovaniu živice. Konzervuje kovové časti strojov a nástrojov. Odpudzuje vlhkosť. Klzivo je možné aplikovať rozprašovačom alebo nanášať špongiou na pracovné pláty stolov. Pri použití klziva dosiahnete plynulý posuv materiálu a tým čisto opracovaný povrch.
 


Nebezpečenstvo

Nebezpečné látky
Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics

Výstražné upozornenia
H304
Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.

Bezpečnostné upozornenia
P101
Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P301+P310 PO POŽITÍ: Okamžite volajte lekára.
P331 Nevyvolávajte zvracanie.
P405 Uchovávajte uzamknuté.
P501 Zneškodnite obsah/nádobu odovzdaním osobe oprávnenej pre nakladanie s odpadmi alebo vrátením dodávateľovi.


JET JTS-315SP Kotúčová píla - 230V
Kód: 121-JTS-315SPM
696.14 €
835.37 € s DPH
JET JTS-315SP Kotúčová píla - 400V
Kód: 121-JTS-315SPT
696.14 €
835.37 € s DPH
JET JTS-600X Formátovacia kotúčová píla - 400V
Kód: 121-JTS-600XT
1 963.46 €
2 356.15 € s DPH
Dokumenty v aktuálnom umiestnení:
    Ďalšie produkty v kategórii