Rezanie tehál, tvárnic a cementotrieskových dosiek