STOLÁRSKE STROJE

Pre rezanie, brúsenie, obrábanie a sústruženie dreva. Odsávanie prachu a pilín.