Ako vybrať správny pílový kotúč na drevo?

Ako vybrať správny pílový kotúč na drevo?

Aké typy pílových kotúčov existujú, aké sú ich vlastnosti a aké sú rozdiely v tvare a počte zubov, si vysvetlíme v tomto článku.

Rozdelenie pílových kotúčov a ich výber je veľmi často diskutovaná téma a je to pochopiteľné, pretože sa v ich výbere veľmi často robia chyby. Tento článok vám pomôže s tým, aby ste takýmto chybám predišli.Základné delenie pílových kotúčov


Plechové pílové kotúče

Ako vybrať správny pílový kotúč?

Pílové kotúče s tvrdokovovými zubami

Ako vybrať správny pílový kotúč?

Plechové kotúče sa kvôli ich nízkej cene najčastejšie používajú na rezanie palivového dreva alebo ich môžete nájsť na starších stolárskych pílach. Zuby sú vyseknuté z ocele a striedavo vyhnuté od osi kotúča, čomu sa hovorí rozvod (rovnako ako pri pílových pásoch). Húževnatá oceľ je odolná proti vylomeniu zuba, ale bohužiaľ sa veľmi rýchlo tupí a ich rez je veľmi hrubý a nie je príliš presný.

Pri kotúčoch s tvrdokovovými zubami sa tiež môžete stretnúť s názvami ako karbidové, vidiové alebo kotúče s SK plátkami. Ide však stále o rovnaký materiál. Tvrdokov vzniká pod vysokým tlakom a teplom z veľmi jemnej zmesi kovového prachu volfrámu, kobaltu, niklu, medi alebo železa. Je niekoľkonásobne tvrdší ako železo, a preto sa používa na výrobu drevoobrábacích nástrojov.

Ako vybrať správny pílový kotúč?
Ako vybrať správny pílový kotúč?

Ak to myslíte so stolárčinou a drevoobrábaním vážne, rozhodne by ste mali vo svojej dielni používať iba pílové kotúče s tvrdokovovými zubami.

Ale ani kotúč s tvrdokovom nemusí byť nutne záruka perfektného rezu a dlhej výdrže, je si potrebné vybrať ten správny kotúč.


Ako spoznať kvalitný pílový kotúč?


Hrúbka tvrdokovového zuba

V hobby marketoch, alebo nešpecializovaných predajniach, sa môžete stretnúť s lacnými kotúčmi s tvrdokovom. Už na prvý pohľad ale spoznáte zásadné rozdiely od profesionálnych kotúčov. Dôležitá je hrúbka tvrdokovového zuba, čím je hrúbka zuba väčšia, tým je to lepšie, pretože väčšia hrúbka zuba vám dovolí viac cyklov brúsenia.

Profesionálny kotúč bude mať plátok hrubý 2,5-3 mm, lacný kotúč pokojne len 1-1,5 mm. To má zásadný vplyv na výdrž kotúča. Takéto plátky sú spravidla spájkované len jednovrstvovo a sú náchylné k odlomeniu od tela kotúča. A predovšetkým vydržia len tretinový počet prebrúsení na rozdiel od profi kotúča, ktorý má plátok hrúbky 3 mm a je spájkovaný v troch vrstvách.

Ako vybrať správny pílový kotúč?

Ako vybrať správny pílový kotúč?
Ako vybrať správny pílový kotúč?
Ako vybrať správny pílový kotúč?

Povrch pílového kotúča

Ďalšie, na čo si dať pozor je spracovanie tela kotúča. Ak je plechové telo kotúča na dotyk drsné a surové, bude rýchlo hrdzavieť a budú sa na ňom zachytávať nečistoty, akými sú napríklad drevený prach, zvyšky lepidiel a živice.

Povrch by mal byť brúsený najemno, ideálne lakovaný, povlakovaný teflónom alebo úplne najlepšie pochrómovaný.

Ako vybrať správny pílový kotúč?
Ako vybrať správny pílový kotúč?

Lakovaný povrch kotúča

Ako vybrať správny pílový kotúč?

Teflónový povrch kotúča

Ako vybrať správny pílový kotúč?

Chrómovaný povrch kotúča

Ako vybrať správny pílový kotúč?

Ďalšie dôležité prvky

Posledné, na čo si treba dávať pozor sú odhlučňovacie a expanzné drážky v tele kotúča. Ich dôležitosť je často zanedbávaná, ale sú úplne zásadné pre komfort a kvalitu rezu.

Ako už je z názvu zrejmé, odhlučňovacie drážky plnia predovšetkým akustickú funkciu. Eliminujú akustický hluk vznikajúci pri rotácii kotúča pri rezaní. Jednoduchým testom môžete vyskúšať, či kotúč je alebo nie je odhlučnený. Stačí si kotúč nasunúť na prst a kĺbom prsta naňho klepnúť. Ak bude kotúč rezonovať ako gong, dajte od neho ruky preč, takýto kotúč by vám totiž pri práci veľmi hlasno pískal a hučal. Naopak, kotúč s odhlučňovacími drážkami znie po údere len veľmi krátko.

Odhlučňovacie drážky

Ako vybrať správny pílový kotúč?

Expanzné drážky

Ako vybrať správny pílový kotúč?

Expanzné drážky nájdete vždy po obvode kotúča medzi pílovými zubami. Ich úlohou je eliminovať krútenie a vlnenie kotúča, ktoré vzniká vplyvom tepla a tepelnej rozťažnosti počas rezania. Jednoducho povedané, kotúč s expanznými drážkami sa vplyvom tepla nijako nekrúti a nevlní, na rozdiel od lacného kotúča bez týchto drážok. Takýto kotúč potom spôsobuje vlnitý rez, mierne podrezávanie, pálenie dreva na bočných stenách alebo zvieranie v dreve.

Napínací krúžok

Alebo tlakový krúžok na tele kotúča je vytvorený tlakom medzi dvoma hrotmi. Tento krúžok zabezpečí stabilitu tela pri reze a dokonalú súososť počas rotácie a zamedzuje aj vibráciám počas rezu.

Ako vybrať správny pílový kotúč?
Ako vybrať správny pílový kotúč?

S napínacím krúžkom

Ako vybrať správny pílový kotúč?

Bez napínacieho krúžku


Základné delenie pílových kotúčov sumarizujeme v tomto videu.


Delenie kotúčov podľa tvaru zubov, počtu zubov a uhla čela

Tvar zuba, počet zubov a uhol čela určujú, pre ktorý materiál je pílový kotúč vhodný.


Pri výbere kotúča sa môžete stretnúť so striedavo šikmými zubami, trapézovými zubami, potom tiež s rovnými, vydutými, kónickými alebo kombináciou týchto zubov. Najpoužívanejšie tvary sú striedavo šikmý a trapézový.

Tvary zubov

Kvalita pílových kotúčov
WZATB striedavý zub WZ N striedavý zub s negatívnym uhlom čela LWZ striedavý zub s obmedzovačom uberania triesky SSWMATB striedavo brúsené čelo zuba
Kvalita pílových kotúčov
TFZTCGFFT trapézový zub striedavo s rovným zubom TFZ N trapézový zub striedavo s rovným zubom s negatívnym uhlom čela

Kvalita pílových kotúčov
FZFLAT rovný zub FZ N rovný zub s negatívnym uhlom čela LFZ rovný zub s obmedzovačom uberania triesky
Kvalita pílových kotúčov
TZ trapézový zub

Kvalita pílových kotúčov
DHZHDF dutý zub striedavo so strechovitým zubom DHZ N dutý zub striedavo so strechovitým zubom s negatívnym uhlom čela HR vydutý zub
Kvalita pílových kotúčov
KONCO kónický zub

Striedavo šikmý zub

Striedavo šikmý zub sa najčastejšie využíva na rezanie masívu. Ako už z názvu vyplýva, pri striedavo šikmom zube sa pravidelne strieda brúsenie zuba. Teda zošikmenie doprava a doľava. Striedavo šikmý zub má výhodu veľkého rezného výkonu, ale všeobecne sa nehodí na rezanie drážok. Existujú aj kotúče so striedavo šikmým zubom vhodné na lamino alebo preglejku, majú však špeciálny uhol zošikmenia zuba alebo uhol čela. Sú to kotúče s extrémne šikmým striedavým zubom. Špeciálny tvar tohto zuba docieli jemnejší rez na oboch stranách obrábaných materiálov ako je napríklad lamino alebo dyhované povrchy aglomerovaných materiálov.

Kvalita pílových kotúčov
Kvalita pílových kotúčov

* K – šírka zuba / P – šírka tela / ß – skosenie zuba

Ako vybrať správny pílový kotúč?

Trapézový zub

Druhý najpoužívanejší tvar je trapézový zub. Trapézový zub má rovný chrbát so zrazením oboch bočných hrán, tým vytvára takzvaný trapézový tvar. Na kotúčoch sa ale používa striedavo. Najčastejšie na každom druhom zube kotúča, ostatné zuby potom majú úplne rovný chrbát. Tento typ kotúčov je ideálny na rezanie veľkoplošných materiálov ako je lamino, MDF, kompaktné dosky, dyhované dosky, preglejky alebo neželezné kovy. Kotúče s trapézovými zubami sa vôbec nehodia na rezanie masívneho dreva. Trapézový zub nemá potrebný výkon a uberanie ako šikmé zuby. V masíve by mal veľký odpor a drevo by sa pálilo.

Kvalita pílových kotúčov
Kvalita pílových kotúčov

* K – šírka zuba / P – šírka tela / ß – skosenie zuba / h rozdiel výšky reznej hrany trapézového zuba a rovného zuba

Ako vybrať správny pílový kotúč?

Rovný zub

Tretím najčastejším tvarom zuba je rovný zub. S tým sa stretnete predovšetkým pri drážkovacích kotúčoch a pri predrezových kotúčoch do formátovacích píl. Napriek tomu, že rovné zuby majú pomerne veľký odpor v reze, sú vďaka rovnému dnu v drážke ideálne práve na rezanie drážok. Tie využijete napríklad na vsadenie sololitu na chrbát nábytku, na rezanie čapových spojov a preplátovanie, na vsadenie líšt alebo skla do nábytku.

Kvalita pilových kotoučů
Kvalita pílových kotúčov

* K – šírka zuba / P – šírka tela

Ako vybrať správny pílový kotúč?

Vydutý zub

Ďalším tvarom je vydutý zub, ten sa ale používa veľmi málo, využíva sa hlavne na rezanie lamina bez predrezu v horizontálnych pílach, ktoré určite poznáte z nárezových centier hobbymarketov. Nevýhoda tohto zuba je pomerne vysoká cena brúsenia.

Kvalita pílových kotúčov
Kvalita pílových kotúčov

* K – šírka zuba / P – šírka tela / R – rádius

Ako vybrať správny pílový kotúč?

Kónický zub

Posledným tvarom sú kónické zuby, ktoré sa používajú hlavne na predrezové kotúče formátovacích píl. Zub má rozširujúci sa tvar a podľa toho, ako veľmi vysuniete kotúč nad stôl píly, tak širokú drážku prereže.

Kvalita pílových kotúčov
Kvalita pílových kotúčov

* K min šírka zuba minimálna, K max šírka zuba maximálna
P – šírka tela / ß – skosenie zuba

Ako vybrať správny pílový kotúč?

Počet zubov


Ako vybrať správny pílový kotúč?

Ďalší parameter, ktorý budete musieť riešiť, je počet pílových zubov na kotúči. Označovaný písmenom Z alebo T z anglického slova teeth (zub). Počet zubov je dôležitý hlavne pri rezaní masívneho dreva, kde môže byť tento parameter veľmi premenlivý podľa smeru rezu. Pri pozdĺžnom a priečnom rezaní sa počet zubov mení.

Všeobecne sa riaďte týmto pravidlom

Na pozdĺžne rezy použite kotúč s malým počtom zubov, a teda s veľkou medzerou medzi jednotlivými zubami. Malý počet zubov a veľká medzera zaručia rýchly rez a pomáhajú odstraňovať veľké množstvo pilín z rezu.

Pri priemere 160 mm je to ideálne 12-18 zubov.
Pri priemere 250 mm do 30 zubov.

Kvalita pílových kotúčov

S – hrúbka materiálu, H – výška zuba nad obrobkom, P rozostup zubov

Pre priečne rezy je vhodný väčší počet zubov a menšia medzera medzi zubami. Menšia medzera medzi zubami eliminuje ostrapkanie vlákien dreva na dorezovej hrane a veľký počet zubov zaručuje hladkú reznú hranu.

Pri priemere 160 mm je to ideálne 48-56 zubov.
Pri priemere 250 mm potom 60-80 zubov.

Kvalita pílových kotúčov

Univerzálny kotúč na pozdĺžne aj priečne rezy

Zlatá stredná cesta, pri ktorej je nutné brať do úvahy kompromisy.

Hobby stolári najčastejšie hľadajú jeden univerzálny kotúč na všetko. Takýto kotúč existuje, ale treba počítať s množstvom kompromisov. Univerzálny kotúč na pozdĺžne aj priečne rezy je zároveň v podstate len zlatá stredná cesta medzi vyššie spomínanými kotúčmi na masív. Takýto kotúč by nemal mať príliš veľa zubov, aby sa pri pozdĺžnych rezoch nedusil, ale zároveň by zubov nemalo byť ani príliš málo, aby kotúč nespôsoboval veľké vytrhávanie vlákien dreva na dorezovej hrane.

Pri priemere 160 mm je to najčastejšie okolo 24 zubov.
Pri priemere 250 mm je to cca 40-48 zubov.

Spomínané kompromisy sú: Pomalší pre pozdĺžny rez, alebo ľahké ostrapkanie pri rezaní naprieč vláknami.


Uhol čela zuba (sklon zuba)

Uhol čela zuba sa delí na pozitívny, negatívny a nulový uhol. Pozitívny uhol čela má zuby predklonené v smere otáčania, negatívny uhol znamená, že zuby sú zaklonené voči smeru otáčania.

Ako vybrať správny pílový kotúč?
Kvalita pílových kotúčov

Pozitívny sklon znamená vyšší rezný výkon a rýchlejší rez. Pozitívny sklon je ideálny na rezanie masívneho dreva, preglejok, na lamino a MDF dosky na formátovacích pílach s predrezom.

α = 10°~25° – Drevo
α = 5°~15° – Drevotrieska, MDF, preglejka, lamináty, plasty
α = 0°~10° – Drevotrieska, MDF, neželezné kovy, železné kovy

Kvalita pílových kotúčov

Negatívny sklon má svoje opodstatnenie hlavne pri rezaní neželezných kovov, plastov, kompaktných dosiek, plávajúcich podláh a plexiskla. Negatívne sklonený zub zachádza do materiálu postupne od päty zuba a rez je tak síce pomalší ale presný a čistý. Negatívny sklon sa využíva napríklad aj pre kotúče do pokosových píl v kombinácii so striedavo šikmým zubom, kde je požiadavka na maximálnu univerzálnosť naprieč rezmi do masívu, lamina, alebo napríklad hliníka. Je vhodný aj do ponorných píl na rezanie laminovaných dosiek bez predrezu.

α = -5°~-15° – Železné kovy, neželezné kovy, plasty, lamináty

Kvalita pílových kotúčov

Nulový uhol čela sa využíva na rezanie korianu a hrubostenných plastov.

α = 0° – Korian, hrubostenné plasty


Typy pílových kotúčov zhŕňame v tomto videu.


Ukážka rezov pílových kotúčov


Všetko, čo ste sa v tomto článku dozvedeli, si môžete overiť v praktickej ukážke vo videu, kde si ukážeme, že rezať kotúčom na lamino masívne drevo nie je naozaj dobrý nápad. Tešiť sa môžete na ukážky rezov správnym kotúčom na danú operáciu ale aj na to, že sa kotúč na určité rezy naozaj nehodí.

Kvalita pílových kotúčov

Toto je značka ideál, čistý a rovný rez bez ostrapkania.

Kvalita pílových kotúčov

Zle vybraný kotúč na rez lamina. Ostrapkaná laminovaná vrstva.

Kvalita pílových kotúčov

Takto to má vyzerať. Minimálne ostrapkanie, čistý a presný rez.

Kvalita pílových kotúčov

Trapézové zuby sú na masív zlá voľba. Opálená rezná hrana.


Použitie vhodných a nevhodných pílových kotúčov na dané materiály zhŕňame v tomto videu.


Ponuka pílových kotúčov
Späť na zoznam aktualít