Ako vyrobiť škárovku?

Výrobu škárovky ľahko zvládnete sami vo svojej dielni. Postup výroby od prípravy materiálu až po lepenie škárovky. Poradíme, na čo si dať pozor a aké nástroje sú potrebné na jej výrobu.

Škárovka je konštrukčná doska vyrobená zlepením užších drevených dosiek (prírezov, vlysov), ktoré sú lepené na šírku.

Najznámejším postupom výroby škárovky je spoj “natupo”, ktorý vzniká iba zlepením ohobľovaných hrán dvoch vlysov.

Dnes sa najčastejšie využíva modernejší postup výroby, a to ofrézovanie plôch rôznymi typmi profilov pre zväčšenie styčnej plochy. Tým sa zaručí vyššia pevnosť lepeného spoja.

Ako vyrobiť škárovku?

Základné pravidlá pre výrobu škárovky:

Lepí sa z dosiek, lát a hranolov, vždy jadro k jadru a biel k bielu.

Ako vyrobiť škárovku?

Nikdy sa nepoužíva stredová (dreňová) časť.
 

Ako vyrobiť škárovku?

Škárovka musí byť vyrobená z rovnakého reziva s rovnakou hustotou.

Ako vyrobiť škárovku?

Postup výroby škárovky krok za krokom

My sme zvolili postup, kde použijeme profilové nože s obmedzovačmi pre ofrézovanie plochy na spodnej frézke, následne rezivo zlepíme a škárovku prebehneme hrúbkovacou frézkou.

Ďalší možný postup je na frézovacom stolíku pomocou hornej frézky a frézy.


1. Voľba profilového noža

Najskôr je potrebné zvoliť vhodný profilový nôž. Pre tento postup bol vybraný profilový nôž F026-524, ktorý vytvára na dreve zuby. Zubatá styčná plocha zväčšuje lepenú plochu dreva. Tento spoj potom bude oveľa pevnejší v porovnaní so spojom „natupo“.

Styčnú plochu lepeného spoja je však možné odfrézovať aj iným profilovým nožom. Môžete využiť napríklad profily 074, 075, 076, 077, 552 alebo 117.

Keďže budeme frézovať na spodnej frézke bez použitia podávača, použijeme univerzálnu frézovaciu hlavu s označením MAN pre manuálny posuv materiálu. Táto frézovacia hlava vyžaduje navyše použitie obmedzovačov uberania. Na rozdiel od profilového noža je obmedzovač trochu kratší a nemá vybrúsené ostrie, musí však mať vždy rovnaký tvar. V našom prípade použijeme obmedzovače s označením F027-524.

Ako vyrobiť škárovku?

2. Voľba reziva

My sme na výrobu škárovky použili hobľované smrekové fošne dĺžky 1 m a hrúbky 44 mm.

Pre výrobu vašej škárovky si môžete vybrať akýkoľvek rozmer reziva.

Je potrebné dbať iba na tri základné pravidlá pre výrobu škárovky, viď. vyššie.

Ako vyrobiť škárovku?

3. Upnutie profilových nožov a obmedzovačov

Pre správne vloženie nožov a obmedzovačov do frézovacej hlavy si položíme frézovaciu hlavu na stôl tak, aby logo IGM bolo na hornej strane. Profilové nože umiestnime do hlavy tak, aby ostrie nožov mierilo proti smeru hodinových ručičiek. Nože v sebe majú dva malé okrúhle otvory, ktoré musíme nasadiť na kolíky vo frézovacej hlave.

Ako vyrobiť škárovku?

Potom do frézovacej hlavy umiestnime obmedzovače, ktoré sa opäť nasadzujú na kolíky. Obmedzovače umiestnime tak, aby špička obmedzovača mierila proti špičke profilového noža. Obmedzovače smerujú v smere hodinových ručičiek.

Ako vyrobiť škárovku?

Akonáhle máme nože a obmedzovače vsadené do frézovacej hlavy, jednou rukou si ich pridržiavame a druhou rukou medzi ne vložíme upínací klin. Hlavičky upínacích skrutiek v kline musia smerovať smerom von.

Klin z boku zarovnáme s telom frézovacej hlavy a utiahneme obe skrutky pomocou priloženého inbusového kľúča. Skrutky utiahnite dostatočne pevne, aby sa klin vôbec nehýbal a pevne držal nože na svojom mieste.

Ako vyrobiť škárovku?
Ako vyrobiť škárovku?

4. Nasadenie frézovacej hlavy na spodnú frézku

Frézu teraz môžeme nasadiť na hriadeľ spodnej frézky tak, aby logo IGM smerovalo hore. Zvyšnú časť hriadeľa vyplníme dištančnými podložkami a pomocou upínacej matice pevne utiahneme frézovaciu hlavu na hriadeli.

Ako vyrobiť škárovku?

5. Nastavenie frézovacej hlavy voči pravítku spodnej frézky

Nástroj máme nasadený v stroji. Teraz musíme nastaviť frézovaciu hlavu a pozdĺžne pravítko. Frézovaciu hlavu si rukou otočíme do hornej úvrate. Úvrať je poloha hlavy, v ktorej nôž najviac smeruje von od pravítka, smerom k obsluhe stroja.

Pomocou hliníkového pravítka zarovnáme pozdĺžne pravítko presne s najväčšou hĺbkou profilu na našom noži. Vďaka tomu budeme frézovať iba potrebný profil pre spoj a nebudeme si vlysy zbytočne zužovať ďalším uberaním materiálu. Takto zarovnané pravítko si pevne utiahneme.

Ako vyrobiť škárovku?

6. Výpočet a nastavenie frézovacej hlavy

Hlavu máme nastavenú podľa pozdĺžneho pravítka, zostáva už len nastaviť výšku frézovacej hlavy.

K tomu si musíme najprv zmerať presnú hrúbku vlysov, ktoré budeme frézovať. V našom prípade sme namerali 44 mm. Na profilovom noži nájdeme jeho presný stred. Ak má nôž výšku 50 mm, bude to 25 mm od okraja noža.

Polovica hrúbky našich dosiek je 22 mm a polovica hrúbky noža je 25 mm. Rozdiel je teda 3 mm. To znamená, že frézovaciu hlavu musíme spustiť pod úroveň stola tak, aby spodná hrana noža bola 3 mm pod rovinou stola. Horná hrana frézovacieho noža tak bude 47 mm nad stolom. Overiť si to môžeme pravítkom alebo pomocou odrezku, na ktorý si prenesieme spočítaných 47 mm.


7. Vyhotovenie kontrolného vzorku

Ako vyrobiť škárovku?
Ako vyrobiť škárovku?
Ako vyrobiť škárovku?

Teraz máme nastavené pravítko aj výšku frézovacej hlavy a môžeme sa pustiť do práce. Najprv si ale vyrobíme testovaciu vzorku, aby sme si overili správnosť nastavenia a že do seba profily vo vzorkách navzájom zapadajú.

Ako vyrobiť škárovku?
Ako vyrobiť škárovku?

Ak je všetko v poriadku, môžeme sa pustiť do práce.


8. Správne zloženie a označenie reziva

Ako vyrobiť škárovku?

Dosky je ideálne si najprv zložiť k sebe tak, ako ich chceme lepiť a označiť si ich. Okrajové dosky sa budú frézovať iba z jednej strany, ostatné je potrebné frézovať z oboch strán. Aby nám susedné dosky navzájom zapadali zubom do drážky a nie zub na zub, treba pri frézovaní každý druhý vlys otočiť o 180°.

Všetky dosky si pred frézovaním označíme na čele, napríklad pomocou šípok ako na obrázku. Alebo si dosky môžeme očíslovať podľa poradia. Šípka je vždy len na prednej strane dosky a znázorňuje orientáciu voči stolu frézky.


9. Frézovanie profilu

Ako vyrobiť škárovku?

Pri frézovaní teda bude šípka vždy na strane pri frézke a musí smerovať hore. Ak na hrane šípka nie je, táto hrana je okrajová a nefrézuje sa.

Ako vyrobiť škárovku?

10. Zlepenie škárovky

Potom už len stačí vyfrézované hrany natrieť lepidlom na drevo. K dokonalému roztieraniu lepidla aj do vyfrézovaných drážok nám pomôže silikónový štetec Titebond. Pre lepenie škárovky je najvhodnejšie lepidlo Titebond Ultimate s vodeodolnosťou D4. Spoj potom bude mať maximálnu pevnosť aj odolnosť.

Ako vyrobiť škárovku?

Vlysy s lepidlom je potrebné pevne zovrieť pomocou zvierok aspoň na 30 minút. Úplné vytvrdnutie spoja je 24 hodín. K zovretiu sú ideálne masívne korpusové zvierky IGM, ktoré dokážu vyvinúť upínaciu silu až 800 kg. Plastové kryty čeľustí navyše zabránia pretlačeniu vlysov pri sťahovaní.


11. Zrovnanie hrúbky škárovky na preťahovačke

Po 30 minútach môžeme zvierky povoliť, odstrániť prebytočné lepidlo a škárovku prebehnúť v hrúbkovacej frézke. Škárovku máme hotovú a môžeme z nej vyrobiť napríklad sedák lavice, dosku stola, prípadne výplň do dvierok, alebo čokoľvek iné, čo Vám doma urobí radosť.

Ako vyrobiť škárovku?Späť na zoznam aktualít