Ako vyrobiť skracovací vozík pre kotúčovú pílu

Dokonale odrezaný materiál | Skracovací vozík

Väčšina výrobcov nábytku a zákazkových stolárov používa pre bežné rezy iba dobre nastavenú stolnú alebo stacionárnu kotúčovú pílu.

Lepší rez sa však dá dosiahnúť použitím skracovacieho vozíka, ktorý si môžete vyrobiť za nízke náklady.

Skracovací vozík je vlastne posuvná doska s dorazmi, ktorá sa kĺže v drážkach kotúčovej píly. Obrobok potom leží na drevenej doske v prednej časti vozíka, zamedzuje sa tak skĺznutiu dielca v reze a zaisťuje sa vždy čistý a dokonale pravouhlý rez.


Postup výroby v niekoľkých krokoch


 

Uhlové pravítka, ktoré sú dodávané ako základné vybavenie píl, sa samozrejme tiež dajú použiť pre skracovanie, sú však menej bezpečné a predovšetkým menej presné než dobre vyrobený skracovací vozík.

S pomocou nášho návodu si ho aj vy môžete vyrobiť asi za 2 hodiny a cca 35 €.

Budete potrebovať aspoň 12 mm hrubú preglejku, dve bukové dosky dĺžky aspoň 600 mm, dve vratové skrutky sily 5 mm s podložkami a matičkami a niekoľko skrutiek.


Šírku a hĺbku vozíka si zvoľte podľa vašich potrieb.

My sme si vyrobili vozík s rozmermi 900 x 600 mm.

Náš vozík je navrhnutý pre stacionárnu kotúčovú pílu Laguna Fusion 3 s priemerom kotúča 250 mm. Táto píla má veľký liatinový stôl a zvládne teda vozík tejto veľkosti, pre stolnú pílu voľte rozmery približne 700 x 450 mm. Náš vozík bez problémov zvládne všetko od najjemnejších rezov až po skracovanie škárovky širokej aj 550 mm.

Pri používaní tohto vozíka musíte odstrániť rozvierací klin, ruky teda vždy držte dostatočne ďaleko od kotúča!


Materiál k výrobe

Ako prvú si zarežte preglejku do požadovaných rozmerov vozíka, v našom prípade na rozmery 900 x 600 mm.


Tipy pre výrobu a rozmery vozíka

Na ohobľované bukové dosky si nakreslite tvar prednej a zadnej opierky vozíka, v strednej časti by mala byť opierka vyššia, aby pri veľkom vysunutí kotúča nedošlo k jej prerezaniu, opierky držia a vystužujú celý vozík. Naša opierka má v strede výšku 100 mm a smerom ku krajom sa znižuje pre ľahšie uchopenie rezaného dielca. Tvar opierok môžete vyrezať na pásovej píle alebo pomocou priamočiarej píly, hrubý rez potom zabrúste ručným šmirgľom alebo v našom prípade na valčekovej brúske. Opierky nemusia byť cez celú šírku vozíka, v našom prípade sme ich vyrobili v šírke 700 mm z 20 mm hrubej bukovej dosky, ktorá musí byť dokonale ohobľovana a rovná. Všetky ostré hrany, okrem tej spodnej sme ofrézovali uhlovou frézou a vytvorili sme tak malé zrazenie s uhlom 45°.


Vŕtanie otvorov a jednotlivé prvky vozíka


Správne upevnenie a poloha prednej opierky vozíka sú najdôležitejšie pre presné rezy, jej poloha by teda mala byť nastaviteľné, aby sme mohli eliminovať prípadnú nepresnosť pri upevňovaní na preglejku. Preto pre jej upevnenie použijeme dve vratové skrutky s rozmermi 5x60, ktoré prejdú cez celú výšku opierky. Aby bola opierka nastaviteľná, musíme do bukovej dosky vyvŕtať otvory aspoň o 1 mm väčšie ako je priemer vratovej skrutky. V našom prípade sme použili vrták s priemerom 6 mm. Aj vôľa 1 mm nám bude stačiť na to, aby sme dodatočne nastavili uhol opierky voči kotúču o cca 3°.

Z hornej strany opierky je potrebné navŕtať nepriechodný otvor väčšieho priemeru, aby sme do neho mohli zapustiť maticu a podložku pre utiahnutie skrutiek. Pre zapustenie sme použili vrták s priemerom 16 mm, otvor sme vŕtali do hĺbky 15 mm. Rovnaký vrták sme použili aj pre zapustenie vratovej hlavy skrutky do preglejky, tento otvor sme vŕtali len do hĺbky 4 mm tak, aby sa skryla hlava skrutky.

Dokonale odrezaný materiál | Skracovací vozík

Najprv vŕtajte nepriechodný otvor a až potom priechodnú dieru pre skrutku, v opačnom prípade by hrot vrtáka pre zahĺbenie nemal presné vedenie a kĺzal by v otvore pre skrutku. Zadná opierka slúži len ako výstuha vozíka, jej uhol teda nemusí byť nastaviteľný a preto ju môžeme pripevniť zospodu napevno pomocou skrutiek do dreva. Obe opierky pripevnite k preglejke.


Ochranný box


Aby bol skracovací vozík bezpečný a nedošlo k zraneniu pri prerezaní prednej opierky, musíme vyrobiť ochranný box na prednú opierku, do ktorej sa bude schovávať kotúč pri prejdení kotúča cez prednú opierku.

Pre stanovenie jeho rozmerov si na píle vysunieme kotúč do maximálnej výšky, ktorú chceme s vozíkom používať. Skracovací vozík sa používa najčastejšie pre menšie dielce do hrúbky max. 5 cm, my sme si teda vozík aj ochranný box dimenzovali pre vysunutie kotúča do 6 cm, hoci má píla prierez až 8 cm. Ako veľmi bude kotúč vychádzať cez prednú opierku zistíme priložením vozíka s opierkami vedľa vysunutého kotúča tak, aby bočná os kotúča vychádzala do stredu prednej opierky. V našom prípade to bolo 8 cm do dĺžky a nastavených 6 cm do výšky, ochranný box by mal mať teda rozmery aspoň 10 x 8 cm, na jeho šírke už príliš nezáleží, my sme zvolili šírku 6 cm.

Dokonale odrezaný materiál | Skracovací vozík

Ideálne je vytvoriť box s dutou vnútornou časťou, aby mal kotúč priestor pre odvod pilín a chladenie, môžete ho ale vyrobiť aj z plného hranola. Najdôležitejšie je, aby z neho kotúč nikdy nevyšiel von. Ochranný box potom k prednej opierke pripevníme pomocou lepidla, alebo skrutiek po stranách.

Pozor! Skrutky nesmú byť v ose boxu, kadiaľ bude potom prechádzať kotúč.


Presnosť vďaka lyžinám


Aby vozík jazdil presne a rovnobežne s kotúčom, musíme k nemu pripevniť lyžiny. Zmerajte si rozmery drážok a z tvrdého dreva si vyrobte, s čo najvyššou presnosťou, lyžiny (alebo lyžinu) rovnakých rozmerov, v našom prípade sú to bukové lyžiny s profilom 19 x 10 mm. Čím presnejšie lyžiny budú, tým presnejšie budú aj rezy na skracovacom vozíku a eliminuje sa tak pohyb vozíka do strán.

Lyžiny vložte do drážok v píle a na stôl píly položte aj zmontovaný vozík. Vozík umiestnite na pílu tak, aby svojou osou ležal presne v osi kotúča. Pozdĺžne pravítko prisuňte až k bočnej strane skracovacieho vozíka, aby ste overili alebo nastavili rovnobežnosť vozíka s kotúčom. Potom si ceruzkou naznačte polohu drevených lyžín voči konštrukcii vozíka, aby ste zistili, kde máte navŕtať otvory pre skrutky, ktorými spojíte dosku vozíka s lyžinami.

Dokonale odrezaný materiál | Skracovací vozík

Vozík zložte z píly a podľa narysovaných značiek navŕtajte do preglejky vozíka aspoň tri a tri otvory pre skrutky. My sme použili skrutky 3,5 x 20 mm a vrták priemeru 4 mm. Otvory po navŕtaní z hornej strany zahĺbte záhlbníkom s uhlom 90°, aby sa hlavička skrutky schovala pod povrch dosky. Vozík opäť položte na stôl píly a z bočnej strany ho dorazte o nastavené pozdĺžne pravítko a dosku si k píle prichyťte svorkou.

Malým vrtákom s priemerom 2 mm si predvŕtajte otvory pre skrutky aj do lyžín, zamedzíte tak ich prasknutiu pri uťahovaní skrutky. Pomocou šiestich skrutiek potom priskrutkujte dosku vozíka k lyžinám.


Doraz na správnom mieste

Pre správnu funkčnosť a bezpečnosť vozíka je potrebné na vozík pripevniť doraz, ktorý bude obmedzovať posuv vozíka na píle, aby nedošlo k prerezaniu ochranného boxu. V prípade píly IGM Laguna Fusion3 stačí správne zvoliť dĺžku vodiacich lyžín, pozdĺžne drážky tu totiž nie sú úplne priechodné skrz zadný stôl a vozík sa teda zastaví dorazením lyžiny o koniec drážky.

Ak máte drážky v píle priechodné, môžete doraz vyrobiť jednoducho pomocou krátkeho odrezku z lyžiny (19 x 19 mm). Ten priskrutkujete na spodnú stranu lyžiny v prednej časti tak,

Dokonale odrezaný materiál | Skracovací vozík

aby sa zarazil o prednú hranu stola v okamihu, keď kotúč svojou najvyššou časťou pretne prednú opierku. Alebo môžete pripevniť mechanický doraz (dosku) za formátovací vozík pomocou dvoch svoriek.

Nakoniec nasuňte vozík s lyžinami do drážok píly, nastavte výšku kotúča na 6 cm a pomaly prerežte drážku do vyrobeného vozíka až po doraz, kotúč by nemal v prednej časti prejsť ochranným boxom.

Urobte niekoľko skúšobných rezov, prekontrolujte uhol pokosu a prípadne nastavte uhol prednej opierky.

Dokonale odrezaný materiál | Skracovací vozík

Čisté rezy máte vyriešené za dve hodiny práce a za cenu materiálu okolo 35 €.

Dokonale odrezaný materiál | Skracovací vozík


Súvisiace produkty

Späť na zoznam aktualít