Filtrovanie vzduchu v dielni

JET Filter vzduchu

Tu sú niektoré všeobecné pravidlá založené naminimalizovaní úrovne prachu v dielni podľa našich skúseností.


Dve najdôležitejšie kritériá pre JET čističe sú objem prefiltrovaného vzduchu a filtre, ktorými chcete odstrániť častice rôznych veľkostí. U filtrov JET je to veľkosť častíc až 1 mikrón, ktoré vznikajú pri jemnom brúsení dreva.


Ak chcete určiť veľkosť či požadované prúdenie vzduchu, použite tento vzorec: objem dielne (dĺžka x šírka x výška) krát počet výmen vzduchu za hodinu (optimálne 6-8) deleno 60. To vám dá údaj v kubických metroch za minútu, ktorý je uvedený u vzduchových filtrov. Väčšina výrobcov uvádza objem vzduchu za minútu, prevažne však ide o výkon ventilátora. Počítajte ale s tým, že budete mať straty spôsobené filtrami, ktoré môžu predstavovať až cca 25–40 % pre filtrovanie podľa typu filtrov. Dá sa preto použiť koeficient strát 1,3.

Zavesený filter vzduchu

Príklad pre výpočet dielne veľkosti: dĺžka 7m, šírka 4m, výška stropu 3m. Potrebný objemový výkon filtra vzduchu v m3/min = dĺžka x šírka x výška x počet výmen za hodinu x koeficient strát / 60 = 7 x 4 x 3 x 6 x 1,3 / 60 = 10,92 = 10–11m3 / min.

To znamená, že sa dá použiť filter Jet AFS-500, skôr však odporúčame AFS-1000B, ktorý aj na najnižšší výkon bohato plní túto požiadavku.


Rovnako dôležité ako veľkosť vzduchového filtra je aj to, ako a kde ho pripojiť. Filtračnú jednotku umiestnite asi 2,5–2,8m nad podlahou (nie nižšie ako 1,8 m alebo 2/3 výšky stropu). Umiestnite filtračnú jednotku pozdĺž dlhšej steny tak, aby vstupná časť (nasávací) bola približne 1/3 vzdialenosti od kratšej steny. Namontujte maximálne 10–15 cm od steny.


Výfuk je najväčším určovateľom obehu vzduchu a kvality filtrovania. Snažíte sa povzbudiť obeh vzduchu rovnobežne s podlahou. Preto stropná montáž sa úplne neodporúča. Tiež je dôležité umiestnenie vzhľadom k vstupným dverám, alebo oknu. Otvorené dvere môžu kompletne zmeniť prúdenie vzduchu. Z výstupu ide čistý vzduch, takže to je miesto, kde by ste sa mali zdržiavať najviac. Ak máte nezvyčajne tvarovanú dielňu alebo dva menšie priestory, je lepšie mať dva menšie filtre ako jeden veľký.

Položeny filter vzduchu

Nespoliehajte sa len na filter vzduchu ako lapač prachu. Účelom filtrov vzduchu je udržať úroveň polietavého prachu na čo najnižšej úrovni. Pre odsávanie strojov používajte kvalitné odsávače pilín, pre elektronáradie vysávače pilín a prachu.


Filtre vzduchu nenahradzujú odsávače!

Snažte se maximálne odsávať všetky stroje a elektronáradie.


A nakoniec jedno poučenie, ktoré hovorí, že utrácať peniaze za kvatlitný odsávač a filter vzduchu je oveľa lepšou investíciou než sa snažiť potom zachraňovať svoje zdravie. Nosu ani pľúcam naozaj neprospieva, keď je vo vzduchu prach. Taktiež akukoľvek povrchovú úpravú nemožno v prašnej dielni vykonávať kvalitne.

Vypočet pre miestnosť dielne
Späť na zoznam aktualít