Ľahký spôsob spojovania dosiek kolíkmi. Vieme ako na to!

Kolíkovací prípravok

Máte chuť sa naučiť spojovať nábytkové dosky? Potrebujete opraviť starú skrinku alebo prerobiť novú? Poradíme vám, ako sa dá s lacným prípravkom urobiť kolíkový spoj, ktorý vás nebude stáť veľké peniaze a poradí si s ním každý.

Postup práce s IGM kolíkovacím prípravkom 125-508819

Pre prácu sme zvolili základný prípravok za iba cca 9 €, ktorý sa dá jednoducho objednať na e-shope igm.sk alebo zakúpiť v IGM Predajných centrách a v IGM predajnej sieti.

Obsah balenia

Kolíkovací prípravok dodávaný firmou IGM nástroje a stroje s. r. o. obdržíte spoločne s prehľadným návodom na použitie. Prípravok je vyrobený z tvrdého plastu a vŕtacie otvory sú opatrené kalenými kovovými puzdrami zalisovanými do plastového tela. Prípravok umožnuje spojovanie dielcov kolíkmi s priemerom 6 mm, 8 mm a 10 mm. K tomuto účelu slúžia tri otvory, každý o inom priemere.

Kolíkovací prípravok - kompletné balenie

Použitie prípravku

Prípravkom IGM Fachmann môžete spojovať drevotrieskové a laminované dosky, špárovky a materiál na bázi dreva o hrúbke od 10 mm do 30 mm.


Vŕtačka s kolíkovacím prípravkom

Potrebné doplnky pre kolíkovanie

Na kolíkovanie s prípravkom budete potrebovať spojovacie kolíky, ostrú ceruzku, uholník, meter na rozmeranie a prekreslenie rozstupov kolíkov, ďalej vŕtačku alebo aku vŕtačku, vrták s hĺbkovým dorazom pre nastavenie vŕtanej hĺbky. K dokončeniu spoja budete potrebovať svorky a lepidlo pre zlepenie dielcov. Pre zaistenie dielca vám postačí svorka pre stiahnutie spoja pri lepení.

Všetko čo potrebujete pre kolíkovanie

Rozmeranie stredov otvorov

Obaja dielce si položte na seba, zalícujte prednú stranu a metrom si na spodnej doske rozmerajte stredy kolíkov. Odporúčam prvý kolík umiestniť 27 mm od prednej a zadnej hrany. Rozostup medzi kolíkmi je ľubovoľný. Pamätajte ale na to, že dlhé rozostupy neposkytujú dostatočnú pevnosť spoja. Odporúčam robiť rozstupy v rozmedzí 65–100 mm. Vďaka tomu bude pevnosť spoja zaručená.

Rozeranie otvorov

Prerysovanie na druhý dielec

Stredy kolíkov si preznačte aj na druhý dielec a rozrysujte uholníkom, aby ste sa prípravkom ľahko trafili na stred otvorov (naznačenej rysky). Dielec, ktorý budete vŕtať do plochy, rysujeme na plochu, druhý dielec budete vŕtať do hrany, rysujte teda na hranu.

Prerysovanie

Rozmer kolíka – rozdelenie vŕtanej hĺbky

Zmerajte si celkovú dĺžku kolíka a rozvrhnite si, akú hĺbku budete vŕtať do hrany dosky a akú do plochy. V tomto postupe sme používali kolíky dlhé 35 mm a dosku s hrúbkou 18 mm. Do plochy sme vŕtali otvor hlboký 15 mm a do hrany do hĺbky 22 mm. Vždy 2 mm nechávame priestor pre lepidlo, teda 15 mm do plochy + 20 mm do hrany + 2 mm priestor pre lepidlo.

Veľkosť kolíkov


Nastavenie vŕtanej hĺbky

Prípravok vložte na dielec, zasuňte vrták do púzdra, kým sa neoprie o dielec. Hĺbka vŕtania sa rovná vzdialenosti hĺbkového dorazu od prípravku. Vzdialenosť nastavíte posunutím krúžku po vrtáku a zafixujete pomocou istiaceho červíka. Dbajte na riadne dotiahnutie hĺbkového dorazu, aby nedošlo k jeho posunutiu, a tým ku zmene hĺbky pri vŕtaní.

Hĺbka vŕtania


Nastavenie prípravku pre vŕtanie do hrany dielca

Pri vŕtaní otvorov do hrany je dôležité umiestnenie otvoru na stred hrany dielca a presné nastavenie rozostupov medzi jednotlivými kolíkmi.

Nastavenie prípravku

K vyvŕtaniu otvoru zvoleného priemeru na stred hrany dielca je potrebné prípravok priložiť na hranu predpísaným spôsobom (podľa obrázku vyššie). Pomocou centrovacích tŕňov a otočením rukoväte správnym smerom nastavíte presný stred. Pre určenie rozostupov medzi kolíkmi poslúžia zakreslené rysky na hrane. Rysku majte vždy na strede vodiaceho puzdra.


Vŕtanie otvorov do hrany

Vsaďte vrták do kaleného púzdra a vyvŕtajte otvor pre kolík.

Začiatok vŕtania kolíkov

Takto postupujte pri vŕtaní ďalších otvorov pre kolíky.

Začiatok vŕtania

TIP: Pre ľahké vŕtanie a vedenie otvoru používajte vrták s vodiacim hrotom a predrezmi. Vrtáky do dreva nájdete v e-shope igm.sk.


Nastavenie prípravku pre vŕtanie do plochy

Pred začiatkom vŕtania do plochy je treba k prípravku namontovať postranný doraz a nastaviť vzdialenosť vŕtania od hrany dielca. Pre jednoduché nastavenie vsaďte jeden kolík do otvoru v hrane a naň nasuňte prípravok otvorom zhodného priemeru. Postranný doraz pritlačte k doske a dotiahnite istiacimi skrutkami.

Kolíky v hrany, prípravok pripravený pre vŕtanie do plochy


Vŕtanie otvorov do plochy

Ukážka vŕtania otvorov do plochy

Nastavte hĺbku vŕtania pomocou hĺbkového dorazu na vrtáku na 15 mm a vyvŕtajte otvory. Vzdialenosť od hrany dielca určuje postranný doraz prípravku. Stredy kolíkov si určujete podľa narýsovaných rozostupov. Takto postupujte pri všetkých kolíkoch.

Po vŕtaní kolíkov do plochy dosky

TIP: Pre jednoduchšie určenie stredu vŕtania zasunte kolík do prípravku zo spodnej strany k používanému otvoru a umiestnenie stredu nastavte podľa neho.

Prípravok a vŕtačka


Zostavenie dielcov

Zostavenie pre kontrolu montáže

Ak ste boli dôsledný pri práci, bude pre Vás ľahké nakolíkovaný spoj zosadiť. V prípade, že sa Vám pri kolíkovanie niektorý otvor vychýlil, môžete jednoducho potrebnú časť kolíka odštiepiť.


Lepenie kolíkov

Pre lepenie kolíkov používajte disperzné lepidlo pre vnútorné použitie. Môžete použiť aj disperzné vodeodolné lepidlo. Z vlastnej skúseností odporúčame používať lepidlá Titebond. Zaručujú jedinečnú pevnosť lepeného spoja a nedochádza s nimi k zmenšovaniu objemu ako u PVA lepidiel.

Lepidlo Titebond Original

Ako prvý nalepte kolíky do hrany. Potom dajte lepidlo do otvorov v ploche a zložte dosky do seba.

Lepidlo do dier kolíkov


Stiahnutie lepeného spoja

Po zosadení lepeného spoja je potrebné dielce stiahnuť svorkami, aby sme dosiahli čo najtesnejší a trvalý spoj. Je dobré, keď stiahnutie trvá po dobu cca 20 minút, aby došlo k zavädnutiu.

Stiahnutie dosiek svorkami

Hodnotenie práce s prípravkom

Prípravok je cenovo dostupný, a pretože práca s ním je jednoduchá, môže ho používať aj priemerne zručný kutil. Jediné na čo je treba dávať pozor, je chytenie stredov vŕtaných otvorov.
Tento prípravok je vhodný na malý počet spojov, hlavne pre kutilov. Ak budete chcieť kolíkovať pravidelne, odporúčame vám prípravky vyššej úrovne.

Finálny kolíkovaný spoj dosiek


TIP pre lepší vzhľad spoja

Pre lepší a profesionálnejší vzhľad odporúčame vytvorenie tzv. fazetky na spoji. Fazetka je presah priebežnej dosky (bočnice) oproti druhej. Robí najčastejšie 0,4 mm, a to z estetického dôvodu. Veľkosť fazetky ovplyvníte pri vŕtaní otvorov do plochy, nastavením postranného dorazu na prípravku v bode 11.
Vložte medzi dosku a bočný doraz materiál o hrúbke požadovanej veľkosti fazetky. Tým dosiahnete posunutie otvorov od kraja.


Záver

Veríme, že prípravok a tento postup oceníte pri výbere kolíkovacieho prípravku a následne pri samotnom kolíkovaní vo svojej dielni.

Ďalšie zaujímavé prípravky a doplnky pre prácu s drevom nájdete na e-shope igm.sk


Súvisiace produkty

Späť na zoznam aktualít