Na výstave v Prahe bude v prevádzke cyklónová odsávacia jednotka JET

JET JCDC 3 Cyklónová odsávacia jednotka

O cyklónovom odsávaní si môžete na internete dohľadať veľa informácií. Od výhod až po to, ako si domáci cyklón vyrobiť. Ale u nás máte jedinečnú možnosť si funkčnosť a účinnosť cyklónovej jednotky osobne vyskúšať.


JET JCDC 3 Cyklónová odsávacia jednotka - funkčnosťCyklón je v podstate zariadenie odlučujúce prach a triesky vo vzdušnom víre. Konštrukcia cyklónu spôsobí, že pevné častice rotujú vysokou rýchlosťou po obvode plášťa. Kde vplyvom trenia dochádza k zníženiu ich rýchlosti a pôsobením gravitácie dôjde k odlúčeniu prachu a triesok zo vzduchu. Táto technológia sa úspešne používa už desiatky rokov v odsávacích silách.


Vďaka jedinečnej dvojfázovej filtrácií cyklónovej jednotky JET môžete túto technológiu využiť priamo v dielni. Jedinečné dvojfázové čistenie je ukončené mikrofiltračným nástavcom, ktorý zachytí prachové čiastočky od 2 mikrónov, a vďaka tomu máte dokonale čistý vzduch vo Vašej dielni.


Príďte otestovať cyklónovú jednotku JET na výstavisku v Prahe Holešoviciach.
Nájdete nás v strednej hale stánok č. 4, v termíne 20. 10. – 22. 10. 2016.Príďte vyskúšať cyklónovú jednotku na výstavu, či na predajné centrum IGM…
Späť na zoznam aktualít