Test úspor a výhod žiletkového hobľovacieho valca

Žiletkový válec

Zaujíma vás, aký je rozdiel medzi hobľovacím valcom s klasickými HSS nožmi a valcom s osadenými HW (SK) žiletkami? V tomto teste sme pre vás pripravili práve takéto porovnanie.

Veľa remeselníkov, ktorí používajú zrovnávaciu frézku alebo hrúbkovali frézkou vybavenou žiletkovým valcom, sa jednoznačne zhodli, že by už nechceli hobľovať na stroji s klasickým valcom.

Pretože nás zaujíma aká je pravda, urobili sme niekoľko testov, aby sme sa presvedčili, v čom spočívajú výhody žiletkového valca.

Ohobľovaná foršňa

Ako si poradia jednotlivé valce s hrčovitou foršňou?

Klasické hobľovacie nože sú používané medzi stolármi najčastejšie. Ide o lacný a základný variant obrábania dreva. Najčastejšie sú vo valci osadené tri až štyri HSS nože. Počtu nožov sa nemusíte obávať, menší počet neznamená horšie opracovanie. Výrobcovia väčšinou menší počet doženú otáčkami na hriadeli a výsledok je potom rovnaký. Nevýhodou tohto typu valca je zložité nastavenie nožov do jednej výšky, ktoré je veľmi dôležité pre správne opracovanie. K nastaveniu budete potrebovať prípravky, trpezlivosť a čas. Ďalšou nevýhodou je rýchle otupenie, obzvlášť pri hobľovaní tvrdých materiálov. Poslednou nevýhodou, ktorú je dobré spomenúť, je odpor vznikajúci pri hobľovaní širokých dielov, ktorý sa priamoúmerne zvyšuje otupením nožov a šírkou obrábaného materiálu.


Hobľovací valec s nožmi HSS
Hoblovací válec s HSS noži
Hoblovací válec s HW (SK) žiletkami
Žiletkový hoblovací válec s HW žiletkami

Hobľovací valec osadený žiletkami spoznáte na prvý pohľad. Sú na ňom v presne vyfrézovaných lôžkach pripnuté HW (SK) žiletky veľkosti 15x15 mm. Osadenie do lôžok zaručuje rýchle, ľahké a presné pripnutie. Žiletky sú uložené v štyroch špirálových radách, vďaka čomu dochádza k pokojnému a postupnému hobľovaniu. Imitujú sa tým špirálové frézy, ktoré sú jedinečné v rezných vlastnostiach. Pre hladký hobľovaný povrch sú používané žiletky s rádiusovou hranou, ktorá pomáha plynulému nadväzovaniu medzi jednotlivými žiletkami a vytvára rovný povrch. Dosiahnutiu perfektného povrchu taktiež napomáha prekrytie žiletiek a minimalizovanie veľkosti triesky. Vďaka väčšej tvrdosti a možnosti otočenia žiletky HW (SK) nielen značne predĺžite intervaly medzi brúsením žiletiek, ale taktiež zaistíte stálu pripravenosť stroju pre hobľovanie. Keď dôjde k otupeniu niektorej žiletky, alebo sa poškodí, jednoducho a rýchlo žiletku vymeníte, alebo otočíte na ďalšie ostrie.

Podľa akých parametrov sme hodnotili?

Pri hodnotení sme sa zamerali na kvalitu opracovania povrchu v problémových miestach, hlučnosť stroja, výdrž ostria a s tým súvisiacu silu odporu pri posuve dielca oproti hobľovaciemu valcu. Pre testovanie sme použili nové kombinované stroje značky JET typ JPT-310 a JPT-410 zobrané priamo z výrobného závodu. Prešli iba očistením od konzervačného tuku. Pre testovanie sme použili smrekové foršne o šírke 200 mm.

Kvalita opracovaného povrchu

Povrch dreva hobľovaného HSS nožmi

Na všetkých hobľovaných foršniach sú zreteľné stopy po hobľovacích nožoch a to v celej šírke hobľovaného materiálu. V problémových miestach, okolo hŕč a v zmenách smeru vlákien, došlo k vytrhaniu vlákien do hĺbky 0,8 mm. Povrch je inak rovný, štandardne opracovaný.

V takomto prípade sa obrobok nedá hneď použiť, pred povrchovou úpravou je najprv potrebné vzniknuté priehlbinky obrúsiť, alebo vytmeliť a následne obrúsiť (pokiaľ nebude diel lakovaný).

Oba dva spôsoby opravy predlžujú proces výroby.

 

Povrch dreva hobľovaného HSS nožmi

 

Povrch dreva hobľovaného HW (SK) žiletkovým valcom

Už na prvý pohlaď je zreteľný jasný rozdiel. Hobľovaný povrch obrobku je i v problematických miestach krásne opracovaný bez odlomených triesok a priehlbiniek. V celej šírke nie sú pozorovateľné stopy po obrábaní.

Takto ohobľovanú foršňu stačí raz obrúsiť 120G hrubým papierom a začať s povrchovou úpravu.

Na povrchu nie sú pozorovateľné zábery po žiletkách, ako tomu býva pri frézovacích hlavách, pod názvom „Kukurica“. Tento rozdiel je dosiahnutý pomocou žiletiek s rádiusovou hranou, ktoré sú osadené na hobľovačke JET.

Povrch dreva hobľovaného HW (SK) žiletkovým valcom

 

Hlučnosť stroja


Hlučnosť strojov môžeme najlepšie posúdiť podľa hodnôt uvedených v manuáli priamo výrobcom a tiež podľa osobného dojmu.

Hlučnosť uvedená v manuáli sa líši podľa typu operácie (zrovnávanie alebo hrúbkovanie) v chode na prázdno a v zábere (voľnobežné otáčky alebo odoberanie materiálu). Všeobecne sa ale dá podľa hodnôt v manuáli aj pocitovo zistiť, že stroj so žiletkovým valcom má pri voľnobežných otáčkach aj pri uberaní materiálu polovičnú hlučnosť oproti nožovému valcu s tromi HSS nožmi.
 

Manuál

Príklad hlukovej hladiny pri zrovnávaní
(podľa EN3746):

Stroj s nožmi HSS
Voľnobežné otáčky: LwA 89,8 dB(A)
Prevádzkové otáčky: LwA 101,8 dB(A)

Stroj s žiletkami HW (SK)
Voľnobežné otáčky: LwA 80,7 dB(A)
Prevádzkové otáčky: LwA 87,8 dB(A)

 

 

Pokiaľ zrovnáme tieto papierové hodnoty, tak hlavne pri záťaži sa tento rozdiel zdá byť značný. Bude to tak i v skutočnosti? Najprv sme vyskúšali stroj s žiletkovým valcom o šírke 410 mm, ktorý je najväčšou verziou kombinovanej zrovnávačky s prieťahom vyrobený firmou JET a boli sme veľmi prekvapení, aký tichý dokáže byť 350 kg ťažký stroj. Potom sme vyskúšali stroj s HSS nožmi o šírke 310 mm a neverili sme, aký značný je rozdiel medzi skúšanými strojmi. Väčší a o 100 mm širší stroj je znateľne tichší. Rovnaký výsledok sme zistili aj pri hobľovaní. Stroj osadený žiletkovým valcom je značne tichší a práca s ním je oveľa komfortnejšia.

Hobľovací valec

Výdrž ostria a celkový dojem

Výdrž ostria sme z časových dôvodov nemohli naplno vyskúšať, preto budeme vychádzať zo skúseností s použitým materiálom. V túto chvíľu proti sebe stoja nože z materiálu HSS tzv. rýchloreznej oceli a žiletky z materiálu HW (SK) tzv. tvrdokovu.

U HSS ponúkame dve tvrdosti nožov označované ako drevo a drevo PLUS, ktoré sú tvrdšie a majú dlhšiu výdrž, napriek tomu HM (SK) žiletky majú 4x dlhšiu životnosť jedného ostria. Žiletky osadené v testovanom stroji JET sa dodávajú v jednej tvrdosti - 1650 HV10.

U HSS nožov je normálne, že neopotrebujete ostrie v celej dĺžke rovnomerne, alebo sa z nožu trochu odštipne, vždy ale musíte brúsiť celú šírku a celú sadu nožov, aby nedochádzalo k nevyváženiu. Oproti tomu má žiletkový valec výhodu, že meníte alebo pootočíte ostrie iba v časti, ktorú máte otupenú alebo odštipnutú. Pokiaľ dôjde k odštipnutiu noža, je potrebné vymeniť celý nôž, poprípade celú sadu nožov. Musíte mať teda vždy rezervné nože. U žiletiek postačí žiletku jednoducho otočiť a môžete ďalej hobľovať.
 

Opracovaná foršňa
Při posouzení práce mezi strojem osazeným noži HSS a strojem s HV žiletkovým válcem je tento rozdíl patrný zejména při větší šířce obrobku. Lehkost s jakou žiletky odebírají materiál, je nepopsatelná. Při posuvu obrobku je třeba vynaložit daleko méně síly a celkový dojem z práce jednoznačně vyznívá pro stroj s žiletkovým válcem.

Ceny nožov a žiletiek v číslach

Skôr alebo neskôr je vždy potrebné vymeniť nože alebo žiletky v oboch typoch hobľovacích valcov. Ako sme už písali v predchádzajúcom odstavci o tvrdosti materiálov, detailné zrovnanie nie je možné. Preto si vyskúšame na názornom príklade prepočítať, koľko môže stáť prevádzka pri najčastejšie využívanej šírke valca 200 mm.

Prehľad osadenia valca na bežnom kombinovanom stroji:

HSS nôž má dĺžku cca 400 mm, po obvode sú 4 nože. Aj pri využití šírky iba 200 mm, keď sa niečo stane s jedným z nožov, je potrebné vymeniť alebo brúsiť všetky štyri nože.
HSS hoblovací nože


HW žiletka má rozmer 15x15 mm a pri šírke 200 mm je v nej osadených cca 30 ks žiletiek. V prípade pokiaľ sa niečo stane s jedným alebo viacerými ostriami vždy existuje možnosť žiletky pootočiť a pokračovať v práci.
4x dlhšia životnosť ostria a 4 ostria na každej žiletke dávajú 16-násobné využitie oproti nožom HSS.
HW žiletky


Příklad:
Cena osadenia 4 ks HSS nožov na valci: 1800,- Kč bez DPH
Cena jedného brúsenia štyroch hobľovacích nožov: 374,- Kč bez DPH (brúsiť sa musia všetky nože po celej dĺžke)
Cena osadenia žiletkového valca o dĺžke 200 mm (30ks žiletiek): 4350,- Kč bez DPH

Teoretickou výdrž stanovíme napr. na 100 m (teoretická informácia pre výpočet)!

Nože HSS - priemerný počet brúsení 20x po dobu životnosti
Teoretická celková výdrž: 20 x 100 m = 2000 m

Žiletky HW – 4x dlhšia životnosť a 4 ostria na každej žiletke
Teoretická celková výdrž: 4 x 4 x 100 m = 1600 m
 

Prepočet ceny 1 m hobľovaní:

Valec s HSS nožmi
Celkové nahobľované metre po dobu životnosti nožov: 2000 m
CCelkové náklady: sada nožov 1800,- Kč + cena za brúsenie 20 x 374,- Kč = 7480,- Kč
Výpočet: (1800,- Kč + 7480,- Kč) / 2000m = 4,64 Kč/m

Valec s HW (SK) žiletkami
Celkové nahobľované metre po dobu životnosti žiletiek: 1600 m
Celkové náklady: 30 ks žiletiek 4350,- Kč
Výpočet: 4350 Kč / 1600 m = 2,72 Kč/m

Existujú rôzne varianty počtu nožov na valci, rôzne ceny nožov podľa výrobcu stroja atď., ale aj v rôznych kombináciách sa stále pohybujeme v priemeru na 40% úspore pri používaní žiletkového valca!

Záver a hodnotenie

Keď sa vrátime na začiatok tohto článku k tvrdeniu veľa remeselníkov, ktorí vyskúšali alebo už využívajú hobľovaciu frézku s žiletkovým valcom, jasne teraz chápeme ich pohľad na vec. Užívateľ dostane nielen vyšší komfort pri práci a nižšiu hlučnosť, naviac mu odpadne zdĺhavé nastavovanie hobľovacích nožov.
Najviac prekvapivým zistením je však úspora 40 % na ohobľovanom metre v prevádzkových nákladoch. A to je veľmi silný argument.


Všetky testy sme robili na kombinovaných strojoch značky JET.

Srovnavací a tloušťkovací frézka

Príďte sa pozrieť do IGM predejného centrá v Tuchoměřicích a presvedčte sa na vlastné oči aj uši.Súvisiace produkty

Späť na zoznam aktualít