Výroba rybinového spoja ako základ stolárskej zručnosti

Výroba rybinového spoja

Pre veľa stolárov a remeselníkov je výroba ručného rybinového spoja vrcholom drevárskej kariéry. Pritom sa to učia už v prvom ročníku strednej školy. Keď si spomeniem na svoj prvý rybinový spoj, nemôžem hovoriť o žiadnom výstavnom kúsku. Skôr sa jednalo o kvalitne vytmelený spoj. Potom ich človek vyreže pár, ktoré dobre sedia a vyzerajú reprezentatívne, a začne si myslieť, že dosiahol najvyššieho možného úspechu vo tvorbe rybinových spojov.

Je pravda, že rybiny sú náročné na výrobu, ale stačí si ich párkrát vyskúšať a aj relatívny nováčik sa bude tešiť z vlastných výsledkov. Stačí sa pozrieť na to, čo vyrábajú stolári v Japonsku, a začneme chápať, že za hranicami sa vyrábajú drevené výrobky tisíckrát zložitejšie, než je rybinový spoj.

Výroba rybinového spoja - prehľad potrebného vybavenia

Použité nástroje:
• 1 Tesársky pokosník, rameno 180 mm
• 2 Titebond II Premium Lepidlo na drevo D3 - 237 ml
• 3 Octo Uhlové pravítko - 200 mm
• 4 IGM Fachmann M970 hoblík KLOPKÁR
• 5 Silky Woodboy Dozuki Ručná skladacia píla
• 6 IGM M976 Drevená palička tesárska
• 7 IGM Rysovadlo dvojité, dve rysovacie ramená so stupnicou
• 8 Rysovací nôž
• 9 Oceľové meradlo 300 mm


V ďalších odsekoch sa pozrieme na postup výroby rybinového spoja. Rybiny používame na spojenie dvoch kusov dreva na výšku. Krása tohto spoja spočíva v jeho pevnosti a odolnosti voči mechanickému zaťaženiu v ťahu jedným smerom, čo ho robí ideálnym pre výrobu šuplíkov.

Výroba rybinového spoja - zarovnanie

Predpokladom pre presnú prácu je správne pripravené drevo. Každý dielec by mal byť rovno ohobľovaný, s hranou do pravého uhla a konce presne skrátené.

Výroba rybinového spoja - vyznačenie hĺbky čapu

Prvým krokom je vytvorenie linky rysovadlom označujúci hĺbku rybinového spoje. Rysovaná linka by mala byť o menší kúsok ďalej od kraja, ako je hrúbka dreva, čo umožní malý presah pri následnom zostavovaní spoja.

Výroba rybinového spoja - vyznačenie rozstupu a šírky čapu

V druhom kroku narysujeme dva rybinové čapy na hranu dosky. Čapy sú časti dreva medzi rybinami. Všeobecným pravidlom je, že čapy začínajú od kraja polovicu hrúbky dreva plus 1 mm navyše, takže tieto dve bodky sú asi 7 mm od kraja.

Výroba rybinového spoja - vyznačenie skosenia čapu

Tieto dve bodky, označujúce rohy čapov, sú pripravené na zakreslenie sklonu 8 ° na každej strane. Ja chcem vytvoriť dve rybiny, to znamená, že dielec musím rozdeliť presne v polovici a zakresliť priestor medzi rybinami. Všeobecne býva rybina zhruba po 25 mm po celej šírke dosky. Toto pravidlo nie je zákon, popravde je len na vás a na vašom úsudku, koľko rybín vytvoríte. Naše drevo je široké 66 mm.

Výroba rybinového spoja - zakreslený spoj

V poslednom kroku rysovania urobíme rovné čiary na hranu pomocou uholníka. Na plochu prerysujeme pomocou uholníka čiary so sklonom 8 °. Dajte pozor na presné prerysovanie. Časti, ktoré pôjdu preč, si označíme.

Výroba rybinového spoja - rezanie čapu

Po vyznačení rybín prichádza čas na ich vyrezanie. Presnosť je pri rezaní zásadná, režte na pol rysky a rez ukončite tesne nad linkou značiacu hĺbku rybiny. Ak narazíte na problémy, nacvičte si rezy na kúsku nepoužitého dreva.

Výroba rybinového spoja - dlabanie otvoru pre čap

Po vyrezaní čapov je čas na vyčistenie priestoru medzi čapy a odrezanie ich kraja. Na vyčistenie použijeme veľmi ostré dláto a paličku, prípadné nedostatky dočistíme orezaním. Vyčistenie je možné tiež lupienkovou pílou, pričom si nechajte 1 mm alebo menej, tento zvyšok potom opatrne odstránite dlátom.

Výroba rybinového spoja - začisťovanie otvoru pre čap

Pokiaľ po vysekávaní zostali nedorobky, môžete ich vyčistiť malým ostrým nožíkom. Zalamovací nôž funguje celkom dobre, avšak je príliž krehký a má tendenciu sa lámať. Tiež sa dá použiť úzke dláto.

Výroba rybinového spoja - prerysovanie čapu

Teraz je potrebné vytvorené čapy prekresliť na hranu druhého dielca. Upnite dielec na výšku hoblíka a potom ho použite na podloženie. Dielec so spojom položte na hranu a na hoblík. Tenkú ceruzkou alebo rysovacím nožom prekreslite čapy.

Výroba rybinového spoja - presné vyznačenie čapu

Prekreslené rybiny na hranu dielca pretiahnite zvislou ryskou na plochu dielce až ku vyznačeniu hĺbky spoja. Tým sme si preniesli rybinu a pripravili sa na vyrezávanie.

Výroba rybinového spoja - rezanie čapu

Teraz sa môžeme pustiť do vyrezávania rybín. Presnosť je pri rezaní zásadná, režte na pol rysky a rez ukončite tesne nad linkou značiacu hĺbku rybiny. Pre presnejšie rezanie uhla si môžete prerysovať zvislé vodiace čiary aj na zadnú stranu dielca.

Výroba rybinového spoja - dlabanie otvoru pre čap

Po vyrezaní rybín je potrebné vyčistiť priestor medzi rybinami. Na to použijeme ostré dláto a paličku.

Výroba rybinového spoja - začistenie otvoru pre čap

Po zarovnaní rybín vyrovnajte spoj dohromady kladivkom. Spoj by mal sedieť bez použitia nadbytočnej sily. Vytyčovacie linky budú viditeľné, dajú sa však zahladiť obrúsením. Drobné presahy odstránite ostrým hoblíkom alebo obrúsením.

Teraz už viete, ako ručne vyrobiť rybinový spoj. Pri výrobe škatuľky s rybinovým spojom sa pokračuje rovnako. Ak máte chuť získať väčšiu istotu pri výrobe spoja, treba ho vyrábať pravidelne.

Výroba rybinového spoja - hotový rybinový spoj

Ak nemáte čas a chuť sa zaoberať sa ručnou výrobou rybinového spoja, môžete využiť cinkovací prípravok FD600 alebo menší cinkovací prípravok FD300.

Výroba rybinového spoja - cinkovací prípravok

 

 
Späť na zoznam aktualít