Výroba spoja kuchynských dosiek krok za krokom

Pri výrobe kuchynskej linky v tvare L je potrebné vyrobiť spoj pracovnej dosky pod uhlom 90° alebo na 45° (vytvorením vloženého rohu). Pred výrobou spoja pracovnej dosky je dobré poznať podrobný postup výroby, mať správny prípravok, nástroje a príslušenstvo, a hlavne mať chuť sa pustiť do práce. V tomto článku vám podrobne popíšeme postup výroby spoja pod uhlom 90°.

Jaký byl dřevařský veletrh WoodTec 2023

Postup krok za krokom:

Jaký byl dřevařský veletrh WoodTec 2023
Jaký byl dřevařský veletrh WoodTec 2023
Jaký byl dřevařský veletrh WoodTec 2023

Potrebný materiál:Než začneme spoj vyrábať je nutné si určiť, ktorá pracovná doska bude priebežná a ktorá doska bude nadväzovať. Na priebežnej pracovnej doske budeme vytvárať vnútornú časť spoja a na nadväzujúcej doske budeme vytvárať vonkajšiu časť spoja. Vždy začíname frézovaním priebežnej dosky a teda vnútornej časti spoja.

Presný spoj docielime pomocou IGM šablóny FK650, hornej frézky s upnutým kopírovacím krúžkom s priemerom 30 mm a stopkovou frézou s priemerom 12 mm. Tieto parametre krúžku a stopkovej frézy sú pre presnosť výsledného spoje dôležité.

Ak nemáte 30mm kopírovací krúžok na svojej hornej frézke, môžete si zakúpiť IGM kopírovací krúžok FGB a pomocou IGM univerzálnej redukčnej základne FRB spojiť krúžok s Vašou ručnou frézkou. Ak máme všetko pripravené môžeme začať s výrobou spoja.

Jaký byl dřevařský veletrh WoodTec 2023
Jaký byl dřevařský veletrh WoodTec 2023
Jaký byl dřevařský veletrh WoodTec 2023

Výroba vnútornej časti spoja na 90°

Krok č.1: Umiestnenie dorazov a IGM šablóny na pracovnej doske

IGM Frézovacia šablóna FKP je dodávaná s tromi valčekovými dorazmi, ktoré slúžia k umiestneniu šablóny do správnej pozície na pracovnej doske. Pre umiestnenie šablóny na priebežnej pracovnej dosku je potreba vsadiť dva dorazy do otvorov označených písmenami C a jeden doraz vsadiť do otvoru označujúceho hĺbku pracovnej dosky. V našom prípade to bude otvor označený číslom 60. Teraz umiestnime šablónu na pracovnú dosku a to tak, aby sa dorazy umiestnené v otvoroch C dotýkali prednej postformingovej hrany a doraz umiestnený v otvore 60 sa musí dotýkať bočnej zarezanej hrany. Doraz v otvore 60 určuje dĺžku frézovania, a teda určuje hĺbku nadväzujúcej dosky. Ja pracujem s pracovnou doskou s hĺbkou 60 cm.

Jaký byl dřevařský veletrh WoodTec 2023
Jaký byl dřevařský veletrh WoodTec 2023

Krok č.2: Frézovanie spoja pracovnej dosky

Takto umiestnenú IGM šablónu na pracovnej doske zaistite svorkami. Pre upnutie odporúčam kvalitné svorky s väčším upínacím tlakom, aby sa zaistilo, že pri frézovaní nedôjde k posunu šablóny po pracovnej doske. Pred začiatkom frézovania sa uistite, že otáčky nástroja budú zabiehať do postformingovej hrany a teda nemôže dôjsť k vyštipnutiu prednej hrany. Ak by otáčky nástroja vybiehali z postformingovej hrany, je nutné otočiť pracovnú dosku spodnou stranou hore a znovu upnúť šablónu na pracovnú dosku z prednej postformingovej hrany. Teraz môžeme začať frézovať vnútorný spoj. Na ručnej frézke si nastavím otáčky cca 16 tis./min. Postupným odoberaním vyfrézujem vnútornú časť spoja. Pracovnú dosku s hrúbkou 28 mm frézujem na trikrát a 38mm pracovnú dosku frézujem na štyri priechody. Ručnú frézku veďte kopírovacím krúžkom po vzdialenejšej hrane výrezu v šablóne. Pamätajte na to, že horná frézka je podoprená len polovicou základne a z tohoto dôvodu je potrebné frézovať spoj postupne. Veľké uberanie znamená veľký odpor nástroja a teda možnosť znehodnotenia spoja.

Jaký byl dřevařský veletrh WoodTec 2023

Krok č.3: Frézovanie otvoru pre spojovacie skrutky

Po odfrézovaní vnútornej časti spoja uvoľníme svorky a IGM šablónu, pracovnú dosku otočíme spodnou stranou hore a dorazy na pracovnej doske umiestnime do otvoru D (pre spojovacie skrutky s dĺžkou 120 alebo 150 mm). Ak používate spojovacie skrutky s dĺžkou 65 mm použite otvory d. Tretí doraz vsadíme do otvoru B a šablónu umiestnime na pracovnú dosku tak, aby sa dorazy v otvoroch D dotýkali vyfrézovanej hrany vnútornej časti spoja. Doraz v otvore B sa musí dotýkať zadnej rezanej hrany. Zaistíme IGM šablónu svorkami. Pre frézovanie používame rovnaký priemer nástroja a kopírovacieho krúžku ako pri frézovaní samotného spoja. Nastavíme hĺbku frézovania podľa výšky spojovacích skrutiek. Teraz môžeme začať postupne frézovať dva otvory pre spojovacie skrutky. Po vyfrézovaní otvorov uvoľnite svorky a taktiež šablónu. Teraz máme vyfrézovanú vnútornú časť spoja.

Jaký byl dřevařský veletrh WoodTec 2023
Jaký byl dřevařský veletrh WoodTec 2023
Jaký byl dřevařský veletrh WoodTec 2023

Výroba vonkajšej časti spoja na 90°

Krok č.4: Umiestnenie dorazu a IGM šablóny na pracovnú dosku

Teraz vezmeme druhú pracovnú dosku, ktorá bude nadväzovať. Vzhľadom na to, že sme prvú časť spoja frézovali z vrchnej strany dosky, budeme zákonite druhú časť spoja frézovať zo spodnej strany dosky. Otočíme si pracovnú dosku spodnou stranou hore, pre umiestnenie IGM šablóny na pracovnú dosku je potrebné vsadiť dva dorazy do otvorov označených písmenami B. Tieto dva dorazy nám hneď definujú pravý uhol drážky v šablóne. Teraz umiestnime IGM šablónu na pracovnú dosku a to tak, aby sa dorazy dotýkali prednej postformingovej hrany a smerovala naprieč pracovnou doskou. Pred zaistením šablóny svorkami je potrebné narysovať dĺžku dosky, aby sme už ďalej nemuseli dosku zakracovať. Dĺžku si spočítame takto. Čistá dĺžka dosky podľa výkresu (postformingová hrana priebežnej dosky – koniec kuchyne) 300 cm + vnútorná časť spoja 2,3 cm – 0,9 cm (posun reznej hrany ku kopírovanej), výsledná ryska bude teda vo vzdialenosti 301,4 cm od kraja. Ryska označuje kraj výrezu šablóny, teda kopírovanej hrany. Šablónu posuňte po postformingovej hrane na rysku a zaistite svorkami.

Jaký byl dřevařský veletrh WoodTec 2023
Jaký byl dřevařský veletrh WoodTec 2023
Jaký byl dřevařský veletrh WoodTec 2023

Krok č.5: Frézovanie spoja pracovnej dosky

Pred začiatkom frézovania sa uistite, že otáčky nástroja budú zabiehať do postformingovej hrany a teda nemôže dôjsť k vyštipnutiu prednej hrany. Ak by otáčky nástroja vybiehali z postformingovej hrany, je nutné otočiť pracovnú dosku spodnou stranou hore a znovu upnúť šablónu na pracovnú dosku z prednej postformingovej hrany. Teraz môžeme začať frézovať spoj. Na ručnej frézke si nastavím otáčky cca 16 tis./min. Postupným odoberaním vyfrézujem vnútornú časť spoja. Ručnú frézku vedieme kopírovacím krúžkom po vzdialenejšej hrane výrezu v šablóne. Pamätajte na to, že horná frézka je podoprená len polovicou základne a z tohoto dôvodu je potrebné frézovať spoj postupne. Veľké uberanie znamená veľký odpor nástroja a teda možnosť znehodnotenia spoja.

Jaký byl dřevařský veletrh WoodTec 2023
Jaký byl dřevařský veletrh WoodTec 2023
Jaký byl dřevařský veletrh WoodTec 2023

Krok č.6: Frézovanie otvoru pre spojovacie skrutky

Po odfrézovaní vnútornej časti spoja uvoľníme svorky a IGM šablónu, ak je to potrebné, tak pracovnú dosku otočíme spodnou stranou hore a dorazy na pracovnej doske umiestnime do otvoru D (pre spojovacie skrutky s dĺžkou 120 alebo 150 mm). Ak používate spojovacie skrutky s dĺžkou 65 mm použite otvory d. Tretí doraz vsadíme do otvoru B a IGM šablónu umiestnime na pracovnú dosku tak, aby sa dorazy v otvoroch D dotýkali vyfrézovanej hrany vonkajšej časti spoja. Doraz v otvore B sa musí dotýkať zadnej pracovnej dosky (hrany pri stene). Zaistíme IGM šablónu svorkami. Pre frézovanie používame rovnaký priemer nástroja a kopírovacieho krúžku ako pri frézovaní samotného spoja. Nastavíme hĺbku frézovania podľa výšky spojovacích skrutiek. Teraz môžeme začať postupne frézovať dva otvory pre spojovacie skrutky. Po vyfrézovaní otvorov uvoľnite svorky a taktiež šablónu. Teraz máme vyfrézovanú vonkajšiu časť spoja.

Jaký byl dřevařský veletrh WoodTec 2023
Jaký byl dřevařský veletrh WoodTec 2023
Jaký byl dřevařský veletrh WoodTec 2023

Dokončenie výroby a zlepenie spoja na 90°

Krok č.7: Vyfrézovanie drážok pre spojovacie lamely

Aby sme si uľahčili zosadenie a lepenie pracovnej dosky, zafrézujeme do spojovanej hrany tri lamely, ktoré nám podržia pracovnú dosku proti sebe na výšku. Obe dosky otočte spodnou stranou hore, rozmerajte rozostupy lamiel a prerysujte na obe dosky. Do hornej frézky upnite drážkovaciu tanierovú frézu. Nastavíme výšku tak, aby sme drážku vytvorili cca v polovici hrúbky pracovnej dosky. Hĺbku drážky nám zaisťuje oporné ložisko. Po vyfrézovaní drážok do oboch dosiek prekontrolujeme lamelou, že je veľkosť vyhovujúca.

Jaký byl dřevařský veletrh WoodTec 2023
Jaký byl dřevařský veletrh WoodTec 2023
Jaký byl dřevařský veletrh WoodTec 2023

Krok č.8: Začistenie hrany po frézovaní

Pri frézovaní spoja dôjde k vzniku triesok v pracovnej doske, ktoré by mohli prekážať pri lepení a sťahovaní. Tieto triesky odbrúsime brúsnym papierom, ktorý umiestnime na rovný podklad. Pri brúsení hrán si dajte pozor, aby ste nezbrúsili umakartový povrch pracovnej dosky, čo by sa prejavilo na kvalite zosadenia spoja. Spoj je veľmi náchylný na presnosť a aj nepatrné prebrúsenie sa môže negatívne prejaviť.

Krok č.9: Kontrola spoja a lepenia

Pre zaistenie pevnosti a tesnosti spoja použijeme pre lepenie disperzné lepidlo s odolnosťou voči vode D4, odporúčame Titebond III Ultimate, a sanitárny silikón, ideálne vo farebnej variante dekóru pracovnej dosky. Disperzné lepidlo nanášame cca do spodných 2/3 spoja a silikón nanášame do hornej 1/3 spoja. Disperzné lepidlo zaisťuje pevnosť spoja a silikón utesnenie. Pred samotným lepením obe dosky očistite, umiestnite na korpus spodných skriniek a najprv vyskúšajte bez lepidla. Ak je všetko v poriadku, naneste lepidlo a silikón a ihneď stiahnite sťahovacími skrutkami. Po stiahnutí opatrne umiestnite dosku na korpus a ku stene, a opatrne priskrutkujte ku spodným skrinkám.

Jaký byl dřevařský veletrh WoodTec 2023
Jaký byl dřevařský veletrh WoodTec 2023
Jaký byl dřevařský veletrh WoodTec 2023

Po zaschnutí lepidla máte vyrobený kompletný spoj pracovných dosiek na 90°. IGM Šablónu môžete ďalej použiť na spoj pracovných dosiek pod uhlom 45°, zaoblenie rohu pracovnej dosky, zrezanie pod uhlom 45° a pre výrezy drezu, či varnej dosky. IGM Šablóna na pracovné dosky FK650 uľahčí prácu aj vám.Súvisiace produkty

Späť na zoznam aktualít