Cinkovacie prípravky

Ľahko a rýchlo vyrobíte elegantné spoje

Variabilita a presnosť, to sú hodnoty, na ktorých staviame naše prípravky.

Video ako si ľahko vyrobiť elegantné spoje.


Prídavné šablóny ponúkajú ďalšie možnosti rôznych typov spojov, ktoré vyrobíte na cinkovacom zariadení FD300 & 600. Sú to minirybinový spoj, čapové spoje a otvorený rybinový spoj. Možnosť dokúpenia prídavných šablón zvyšuje úžitkovú hodnotu nášho cinkovacího prípravku oproti iným konkurenčným prípravkom.